Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Ustawa o niektórych zawodach medycznych – mamy projekt nowych przepisów, których celem jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, tych które do tej pory nie były objęte regulacjami ustawowymi, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód medycznych oraz odpowiedzialności zawodowej tych podmiotów.

Dowiedz się więcej