Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ujawnienie danych osobowych Pacjenta OIOM

Ujawnienie danych osobowych pacjenta OIOM. Marcin Wiącek pisze do PUODO i szpitala

Ujawnienie danych osobowych Pacjenta OIOM

Ujawnienie danych osobowych Pacjenta OIOM – jak informuje w sowim Komunikacie RPO z dnia 11-05-2023 –  doniesienia prasowe dotyczących możliwych nieprawidłowości w działaniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego potwierdzać mogą fakt, iż doszło do ujawnienia danych osobowych osób, których sprawa dotyczy. RPO wskazuje, iż zdarzenie dotyczyć może danych pacjenta przebywającego na oddziale intensywnej terapii.

Dowiedz się więcej