Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Pytania UODO o pracę Inspektorów Ochrony Danych

Pytania UODO o to jak pracują Inspektorzy Ochrony Danych

Dodaj tu swój tekst nagłówkaPytania UODO o pracę Inspektorów Ochrony Danych

Pytania UODO o pracę Inspektorów Ochrony Danych. W Komunikacie z dnia 20 marca 2022r., Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował listę pytań, z którym i będą musieli się zmierzyć administratorzy danych osobowych, którzy będą musieli potrafić odpowiedzieć na postawione im pytania.

Dowiedz się więcej

Udaremnienie kontroli UODO

Udaremnienie kontroli UODO

Udaremnienie kontroli UODO

Udaremnienie kontroli UODO to sytuacje, które mogą powodować poważne problemy. UODO wielokrotnie w swoich komunikatach informował o tego rodzaju działaniach ADO. W sprawach o takim charakterze zapadały także decyzje nakładające kary administracyjne na administratorów danych osobowych. Należy jednak jeszcze pamiętać o innym aspekcie takiego stanu faktycznego, który to przejawia się w utrudnianiu bądź udaremnieniu przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Dowiedz się więcej