Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Tryb wprowadzenia kontroli trzeźwości

Tryb wprowadzenia kontroli trzeźwości

Tryb wprowadzenia kontroli trzeźwości

Tryb wprowadzenia kontroli trzeźwości – aby legalnie prowadzić w zakładzie pracy badania trzeźwości, należy zachować przepisami określony tryb ustalania zasad prowadzenia kontroli.

Dowiedz się więcej