Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Praca zdalna Tarcza 4.0

Praca zdalna Tarcza 4.0 nowe zasady i ograniczenia stosowania

Praca zdalna Tarcza 4.0

Zdalna praca Tarcza 4.0 przynosi nam nowe regulacje traktujące w przedmiocie tego zagadnienia. Pojawiają się ograniczenia, de facto jednak zostają one nazwane, albowiem każdy racjonalny pracodawca powinien mieć ich świadomość. Ustawodawca określa ponadto wyraźnie obowiązki pracodawców.

Dowiedz się więcej