Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nowe obowiązki jednostek od 1 lipca 2021r.

Dokumentacja medyczna po 1 stycznia 2021r.

Nowe obowiązki jednostek od 1 lipca 2021r.

Nowe obowiązki jednostek od 1 lipca 2021r. na Państwa pytania odpowiadać będą eksperci Centrum e-Zdrawia. Na zaproszenie Proste to RODO 17 czerwca 2021r., o godzinie 11:00 odbędą się warsztaty poświęcone tematyce nowych obowiązków, jakie zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca br. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Mowa tutaj o obowiązku Raportowania Zdarzeń Medycznych oraz obowiązku dokonywania Wymiany EDM z P1.

Dowiedz się więcej

Praktyczne informacje dla pracowników

Praktyczne informacje dla pracowników, podane prostym zrozumiałym językiem, a jednocześnie informujące o prawidłowych praktykach RODO

Praktyczne informacje dla pracowników

Praktyczne informacje dla pracowników, aby takie były muszą być podane w odpowiedniej postaci, formie, czasie. Dlaczego w ogóle o tym piszemy na łamach Proste to RODO …

Mam to w nosie ...

Niektórzy mówią, iż nie wypada o tym mówić głośno, mówić wprost, ale fakty są takie … „nie wszyscy przejmują się RODO”. Zapewne wielu z Państwa w trakcie realizacji obowiązków IOD spotkało się z różnego rodzaju postawami personelu ADO. Począwszy od postawy charakteryzującej się całkowitą obojętnością a skończywszy nawet na postawach agresywnych, czy wręcz wprost negujących obowiązki przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Nie należy także ukrywać tego, iż takie elementy, jak:

 • przygotowane harmonogramy konkretnych tematycznie szkoleń,
 • listy potwierdzające realizacje szkoleń,
 • konkretne tematy zaplanowanych zajęć zgodne z potrzebami personelu,
 • alternatywne do szkoleń sposoby przekazu informacji pracownikom,

to elementy, których istnienie weryfikowane jest przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, w trakcie postępowań kontrolnych.

Co to więc za projekt ...

Aby pomóc Państwu w przełamaniu oporu pracowników do przyjmowania do stosowania kolejnych procedur czy suchych instrukcji zdecydowaliśmy, iż systematycznie raz w miesiącu publikować będziemy ciekawe materiały edukacyjne dedykowane właśnie dla pracowników. W prosty, czytelny a przede wszystkim na przykładach pokazywać będziemy, jak powinny wyglądać prawidłowe praktyki działania. Przy okazji jednak podpowiadać będziemy, w jaki sposób wiedza dotycząca RODO może chronić interesy pracowników w ich życiu prywatnym.

Dowiedz się więcej

e-recepty szkolenia dla lekarzy wdrożenie w podmiotach leczniczych

E-recepty

e-recepty szkolenia dla lekarzy wdrożenie w podmiotach leczniczych.

Przypominamy, iż 07 stycznia 2020 r. upływa ostateczny termin na wdrożenie w podmiotach leczniczych e-recepty. Co oznacza, iż od 08 stycznia 2020 r. w obrocie będą mogły pozostać tylko i wyłącznie recepty wystawione w postaci elektronicznej. Z tego względu zapraszamy na szkolenia Proste e-recepty. Jest to szkolenie dla lekarzy dlatego może być zrealizowane w miejscu pracy w jednostce medycznej. Wdrożenie e-recept w PWDL z naszym zespołem stanie się wygodne i proste.

Kompleksowa usługa wdrożenia od A do Z dla lekarzy dla jednostek.

Wdrożenie e-recept może dotyczyć wybranych gabinetów lekarskich albo  całej infrastruktury jednostki. Mając na uwadze powyższe przygotujemy jednostkę medyczną od początku do końca. Z tego względu doradzimy rozwiązania techniczne. Skonfigurujemy aplikacje gabinetowe. Zalecimy odpowiednie zmiany systemu teleinformatycznego. Przede wszystkim dokładnie przeszkolimy personel z obsługi e-recept. Zwracamy uwagę na to, iż oferujemy szkolenia indywidualne, czyli realizowane u Państwa na miejscu w gabinecie. Ze względu na potrzebę szkoleń grupowych istnieje także możliwość udziału w szkoleniu stacjonarnym w Częstochowie.

Dowiedz się więcej

Zakazane praktyki – infografika

Infografika zakazane praktyki

Infografika RODO

Infografika RODO. Zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO jednym z zadań IOD jest prowadzenie szkoleń personelu ADO uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych oraz przeprowadzanie audytów w ww. zakresie. Infografika „Zakazane praktyki” jest narzędziem, dzięki któremu w sposób prosty i czytelny dociera się do odbiorcy przekazu. Materiał wskazuje na zasadnicze praktyki, które nie powinny mieć miejsca w PWDL. Bezpłatny materiał do pobrania dla IOD.

"Zakazane praktyki" infografika

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek. Copyright by © D.Spałek. Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami. Proste to RODO.

Ocena materiału:

Infografika zakazane praktyki
5/5

Zasady bezpiecznej pracy z komputerem.

Proste to RODO

Cyberbezpieczeństwo nie wynika z samych tylko przepisów.

Uruchamiamy telefoniczną możliwość zgłoszenia chęci udziału.

Informujemy iż ruszyły telefoniczne zapisy chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu.

Telefoniczne zapisy na szkolenia:

tel. 694 494 240

Ilość zgłoszeń przyjętych od uczestników.
Ilość zgłoszeń na szkolenia 65%

Do kogo adresowane jest szkolenie:

Osoby zarządzające (ADO)
Kierownicy oddziałów
Użytkownicy systemów informatycnzych
Odoby odpowiedzialne za zabezpieczenie systemów informatycznych
IOD inspektorzy ochrony danych
ASI administratorzy systemów informatycznych

Program ramowy szkolenia:

 • Utrata, zniszczenie, uszkodzenie danych.
 • Odpowiedzialność administracyjna / karna / cywilna.
 • Podstawowe informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych.
 • Polityka Bezpieczeństwa, jako narzędzie rozliczalności.
 • IT – praktyczne warsztaty bezpieczeństwa informacji.
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 • Zagrożenia podczas pracy w systemie informatycznym.
 • Typy oprogramowania złośliwego.
 • Sposoby ataku na system informatyczny.
 • Zabezpieczenia fizyczne danych.
 • Zabezpieczenia programowe.
 • Rola użytkowników w procesie zabezpieczenia systemu.
 • Powtarzające się błędy użytkowników.
 • Powtarzające się problemy systemu.
 • Problem bezpieczeństwa danych w mediach.
 • Świadomość rodzajów gromadzonych danych.
 • Dobre praktyki podstawą bezpieczeństwa.
 • Sposób zabezpieczenia stanowiska komputerowego.
 • Korzyści ze szkoleń.
 • Wzbudzona zostanie świadomości konieczności stosowania zabezpieczeń systemu.
 • Pokazane zostaną procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Zaprezentowane zostaną propozycje rozwiązań w zakresie zabezpieczeń sprzętowych.
 • Panel dyskusyjny stanowił będzie narzędzie do rozwiązywania konkretnych problemów.
 • Świadczenia dodatkowe dla uczestników szkolenia:

  Kawa / herbata
  Zimne napoje
  Ciasto
  Lunch (obiad)

  Termin i miejsce szkolenia:

  Planowane terminy szkolenia:
  X.2019 r. (sierpień) – Częstochowa
  IX.2019 r. (wrzesień) – Łódź

  Minimalna ilość uczestników:

  Minimalna ilość uczestników dla grupy szkoleniowej.
  15 osób.

  Osoby prowadzące:

  mgr inż. Michał Kubik

  Cena za udział w szkoleniu:

  Cena uzależniona jest od ilości uczestników, miejsca.
  Przy minimalnej grupie uczestników cena za osobę na szkoleniu wynosi 599 zł. (brutto)