Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Seria i numer dokumentu w oświadczeniu o prawie do świadczeń

Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Seria i numer dokumentu w oświadczeniu o prawie do świadczeń ...

Seria i numer dokumentu w oświadczeniu o prawie do świadczeń … innymi słowy,  czy dane w postaci serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość muszą być zamieszone w oświadczeniu o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Wzór oświadczenia o prawie do świadczeń ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wydane na podstawie art. art. 50 ust. 10 Ustawy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, określa Wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj dalej