Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Seria i numer dokumentu w oświadczeniu o prawie do świadczeń

Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Seria i numer dokumentu w oświadczeniu o prawie do świadczeń ...

Seria i numer dokumentu w oświadczeniu o prawie do świadczeń … innymi słowy,  czy dane w postaci serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość muszą być zamieszone w oświadczeniu o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Wzór oświadczenia o prawie do świadczeń ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wydane na podstawie art. art. 50 ust. 10 Ustawy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, określa Wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dowiedz się więcej