Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Numery PESEL osób zamieszkujących wspólnie

Numery PESEL osób zamieszkujących wspólnie

Numery PESEL osób zamieszkujących wspólnie

Numery PESEL osób zamieszkujących wspólnie, jest jedną z kategorii danych, którą należy podać korzystając z aplikacji internetowej przy wykorzystaniu, której dokonywany jest Narodowy Spis Powszechny. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje, występując ze zgłoszeniem do GUS, jak informuje na swoich stronach internetowych.

Dowiedz się więcej