Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Rozporządzenie w sprawie pracy zdalnej w administracji

Praca zdalna w kodeksie pracy

Rozporządzenie w sprawie pracy zdalnej w administracji

Rozporządzenie w sprawie pracy zdalnej w administracji – mamy przepisy określające zasady i wytyczne według, których pracodawcy administracji publicznej powinni postępować.

Dowiedz się więcej