Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

RODO w biurze podróży

RODO w biurze podróży

RODO w biurze podróży

RODO w biurze podróży. To jak biura podroży traktują temat ochrony danych osobowych w swojej codziennej działalności powinno nas interesować. Moje doświadczenia prywatne, lektura dokumentacji ogólnych warunków uczestnictwa, czy umów zawieranych z uczestnikami imprez turystycznych, skłoniła mnie do tego, aby  przeanalizować temat RODO w biurze podróży.

Dowiedz się więcej