Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

RODO w biurze podróży

RODO w biurze podróży

RODO w biurze podróży

RODO w biurze podróży. To jak biura podroży traktują temat ochrony danych osobowych w swojej codziennej działalności powinno nas interesować. Moje doświadczenia prywatne, lektura dokumentacji ogólnych warunków uczestnictwa, czy umów zawieranych z uczestnikami imprez turystycznych, skłoniła mnie do tego, aby  przeanalizować temat RODO w biurze podróży.

Dowiedz się więcej