Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak zostać partnerem RODO Sender

Jak zarabiać w internecie bez wkładu Program Partnerski RODO Sender

Jak zostać partnerem RODO Sender

Jak zostać partnerem RODO Sender i zarabiać w internecie – bez żadnego wkładu finansowego, angażując swoje umiejętności i kontakty biznesowe. Realne korzyści dla zainteresowanych.

Czy są jakieś koszty na start?

Nie nie musisz ponosić żadnych kosztów, aby zostać partnerem RODO Sender i oferować program do szyfrowania email. Wystarczy, że założysz konto w serwisie i przystąpisz do programu.

Dowiedz się więcej

Prawy przycisk myszki

Jak wysłać plik przez RODO Sender?

Jak wysłać plik przez RODO Sender

Proste to RODO bezpieczeństwo informacji przesyłanych przez email

RODO Sender dla Pań z Działu Księgowego

RODO Sender dla Pań z Działu Księgowego

RODO Sender da poczucie bezpieczeństwa Paniom z Działu Księgowego.

RODO Sender, mówiąc zupełnie poważnie, to narzędzie, z którego Panie w Twojej Firmie powinny korzystać – dla swojego i Twojego bezpieczeństwa. Problem prowadzenia korespondencji otwartym tekstem w email jest niedostrzegany w wielu przedsiębiorstwach. Problem przesyłania informacji istotnych dla Firmy w niezaszyfrowanej formie to zła praktyka, której należy przeciwdziałać. Czytaj więcej >>>

Przekonaj się sam, zrób Prosty TEST

Jeśli rzadko odwiedzasz Dział Księgowości – to świetnie dla testu. Zawitaj do Pań i wydaj polecenie przesłania do Ciebie na email – ważnego dokumentu. Oczywiście obserwuj jak wygląda proces przygotowywania wysyłki. Zwróć uwagę na to, czy plik z danymi zostanie zaszyfrowany, czy też zostanie załączony do korespondencji w postaci otwartej. Jeśli tak w tym momencie rozmyśl się i przerwij swój test.  Nie denerwuj się na pracownice, tylko im pomóż. Daj im Go do pomocy, daj im RODO Sendera, on za nie zaszyfruje i wyśle każdy plik równolegle przesyłając hasło na SMS odbiorcy.

Skąd Go mieć?

To proste, załóz firmowe konto tutaj >>>
Pobierz program tutaj >>>
W razie pytań zadzwon do nas: +48 694 494 240

Jesteś ADO masz obowiązki.

Obowiązkiem ADO jest przewidywanie sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. Obowiązkiem jest także podejmowanie decyzji o stosownych krokach zapobiegawczych. Niestety praktyka pokazuje, iż brak prawidłowych wzorców oraz szkoleń stanowiskowych w połączeniu z brakiem adekwatnych narzędzi dla pracowników to początek końca. Każdy ADO powinien mieć świadomość swojej roli oraz konsekwencji niedostrzegania zagrożeń, które istnieją. RODO Sender jest nową funkcjonalnością, która pozwala zapobiegać stosowaniu błędnych praktyk przez pracowników przy posługiwaniu się pocztą email.

RODO Sender to bezpieczeństwo informacji przesyłanych przez email

Instrukcja obsługi RODO Sender

Instrukcja obsługi RODO Sender

RODO Sender - krótki film z instrukcją obsługi

Instrukcja obsługi RODO Sender. Mamy świadomość tego, iż lektura kolejnej opasłej instrukcji do programu, nie jest ciekawą pozycją. Z tego względu zdecydowaliśmy się na przygotowanie krótkiego filmu pokazującego:

 • procedurę uruchamiania programu,
 • konfigurację poszczególnych ustawień,
 • prowadzenie korespondencji z wykorzystaniem RODO Sender.

   
  Instalacja oraz konfiguracja: tutaj >>>
  Wykupienie licencji: tutaj >>>

Pomoc techniczna:

W razie jakichkolwiek pytań technicznych związanych z programem, nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: +48 577 119 700

Jak uruchomić program RODO Sender?

Aby korzystać z pełnej wersji oprogramowania RODO Sender należy wykonać kilka kroków:

 • Po pierwsze należy zarejestrować konto użytkownika tutaj >>>
 • Następnie należy się zalogować do swojego konta wykorzystują panel do logowania tutaj >>>
 • Po zalogowaniu do swojego konta dokonujemy zakupu licencji M/L/XL. Po uiszczeniu opłaty generowany jest kod aktywacyjny. Będzie potrzebny do aktywacji programy przy instalacji.
 • Teraz przystępujemy do Instalacja samego oprogramowania tutaj >>>
 • W trakcie instalacji program zapyta o kod aktywacyjny, wystarczy go wpisać / skopiować i dokończyć instalację.

Uruchom program instalacyjny RODO Sender

Jak szybko wysłać zabezpieczoną wiadomość RODO Sender?

Dla uproszczenia korzystania z programu stworzyliśmy skróconą ścieżkę wysyłania wiadomości przez RODO Sender.

 • Na ekranie komputera wybieramy plik, który ma zostać przesłany, klikamy na nim prawym przyciskiem myszy.
 • Z rozwijanego menu wybieramy „Wyślij do programu RODO Sender”.
 • Uruchamia się program już z dodanym plikiem do wysyłki, dodajemy teraz adresata wiadomości i jego numer telefonu.
 • W ostatnim kroku klikamy w programie przycisk „Wyślij”.

Skąd uzyskam kod aktywacyjny do programu?

Kod aktywacyjny generowany jest dla konta użytkownika. Jest on zapisany na indywidualnym koncie uzytkownika oraz na dokumencie księgowym. Jeśli chcą Państwo uzyska kod aktywacyjny a jeszcze nie wykupiliście licencji, należy wykupić odpowiednią dla swoich potrzeb licencję, korzystając z linku poniżej.

Logowanie do konta użytkownika.

Dla ułatwienia zarządzania własnym kontem użytkownika stworzyliśmy specjalnie dedykowany panel do logowania. W ramach konta po zalogowaniu mają Państwo możliwość zarządzania swoimi licencjami, pobierania dokumentów księgowych oraz aktywacji kolejnych licencji. Panel do logowania tutaj >>>

Konfiguracja ustawień programu - krok po kroku

Konfiguracja poczty

Po zainstalowaniu programu i aktywacji kodek aktywacyjnym, uruchamiana jest aplikacja. Przed pierwszym użyciem należy ją skonfigurować, tak aby służyła nam przez cały czas. Program korzysta z poczty email użytkownika dlatego potrzebne do skonfigurowania RODO Sender:

 • Adres email, który będzie wykorzystywany do prowadzenia korespondencji przez RODO Sender
 • Hasło dostępowe do logowania na ww. pocztę email.
 • Adres SMTP – informację posiada dostawca poczty / informacje może odczytać informatyk firmy
 • Numer portu – – informację posiada dostawca poczty / informacje może odczytać informatyk firmy

Szablony wiadomości

Mają Państwo możliwość ustalenia treści wiadomości email, jaka będzie wysyłana łacznie z zaszyfrowanym archiwum. Mają Państwo także możliwość określenia treśwci wiadomości SMS, która nadana zostanie razem z hasłem do adresata.

 • Domyślna treść wiadomości e-mail nie musi być zmieniana. 
 • Domyślna treść wiadomości SMS nie musi być zmieniana.
 • {N} – tutaj warto wpisać imię i nazwisko, nazwę podmiotu, który wysyła wiadomość,
 • {E} – tutaj podajemy adres email, który służyć może do wymiany informacji, warto aby był to adres nadawcy pliku.
 • {T} – tutaj wpisujemy numer telefonu nadawcy, pojawi się on w wiadomości SMS i email, co ułatwi kontakt telefoniczny z nadawcą.

Jak wysłać plik przez RODO Sender

Jak wysłać plik przez RODO Sender?

Jak wysłać plik przez RODO Sender

Jak działa RODO Sender. Użytkownik wybiera pliki, jakie chce przesłać za pośrednictwem email do wybranego adresata. Podaje adres jego poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. Po zaakceptowaniu do wysyłki wiadomości program automatycznie i samodzielnie zabezpiecza plik szyfrując jego treść oraz przypisując mu indywidualne hasło. Plik, w takiej zaszyfrowanej postaci, przesyłany jest do wskazanego adresata a kopia do nadawcy. Natomiast indywidualne hasło, potrzebne do uruchomienia archiwum, wysyłane jest adresatowi na podany numer telefonu komórkowego w formie SMS. Wszystko odbywa się automatycznie. Czytaj więcej >>>

Zobacz sam jakie to proste

RODO Sender jak to działa

Aby wysłać plik przez RODO Sender wystarczą dwa kroki ...

Krok 1

Jak wysłać plik przez RODO Sener

Krok 2

Jak wysłać plik przez RODO Sender

Jak stać się użytkownikiem RODO Sender

Nie czekaj, zarejestruj się, jako użytkownik na naszej stronie a następnie wybierz wybraną przez siebie licencję wpisz otrzymany od nas kod rabatowy. Cena obniżona zostanie o 50%. W razie pytań kontaktuj się z naszym działem technicznym, numer telefonu będzie podany w stopce strony.

RODO Sender

RODO Sender - bezpieczeństwo wymiany informacji

RODO Sender - bezpieczeństwo informacji

Tajemnica korespondencji

Wymiana informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej to już codzienność przedsiębiorców. Czas dostępu do informacji jest zagadnieniem priorytetowym. Szybka wymiana danych pozwala na uzyskanie przewagi nad konkurencją. Sprawnie zorganizowany system wymiany informacji to podstawa zarządzania. Bez względu na wielkość przedsiębiorcy. Nie należy jednak zapominać o tym, iż bezpieczeństwo informacji jest tak samo ważne, jak one same. Pomijanie zagadnienia bezpieczeństwa informacji przesyłanych wewnątrz firmy, czy do jej klientów może prowadzić do dramatycznych skutków. Brak zapewnienia bezpieczeństwa dla danych, w tym danych osobowych, prowadzić może do pociągnięcia przedsiębiorcy od odpowiedzialności finansowej a nawet karnej. Utrata danych, ich podsłuchanie, czy przejęcie nad nimi kontroli, może stanowić źródło realnych problemu dla przedsiębiorców i ich klientów. Ochrona danych w tym danych osobowych, to zgodnie z Rozporządzeniem RODO, obowiązek każdego administratora danych osobowych.

Jak wysłać zaszyfrowany załącznik i hasło na SMS

Dowiedz się więcej

Wysyłanie dokumentów do biura rachunkowego

Wysyłanie dokumentów do biura rachunkowego

Wysyłanie dokumentów do biura rachunkowego.

Wysyłanie dokumentów do biura rachunkowego to obszar wymagający zabezpieczenia. Każdy odpowiedzialny przedsiębiorca doskonale rozpoznaje zagrożenia związane z obiegiem dokumentów. Nieprawidłowo zorganizowany proces przesyłania, czy dostarczania, dokumentacji do księgowego jest gwarancją problemów. Pozwolimy sobie przedstawić Państwu kilka przykładów. Dzięki nim będą Państwo w stanie samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące bezpieczeństwa Państwa firmy.

Osobiście, albo za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

Nie ulega wątpliwości, że wyjścia są dwa. Dokumentacja może zostać dostarczona osobiście, bądź też przesłana za pośrednictwem środków do komunikacji elektronicznej. W zależności od przyjętego modelu w przedsiębiorstwie, różnie będą wyglądać zagrożenia i zasady bezpieczeństwa. Naturalnie nie ma przeszkód, aby wdrożyć do stosowania, oba ww. sposoby wymiany dokumentów. Jedno jest bowiem pewne, patrząc na temat od strony biura rachunkowego. Czas dostarczenia dokumentów odgrywa często znaczącą rolę.

Personel własny dostarcza / odbiera dokumentację osobiście.

Przy wymianie dokumentów z wykorzystaniem personelu własnego, czy biura rachunkowego pamiętajmy o bezpieczeństwie. Odpowiednie przeszkolenie naszego personelu w zakresie zachowania niezbędnych środków ochrony jest koniecznością. Uświadomienie pracownikom, iż zobowiązani są do ochrony powierzonych im dokumentów jest warunkiem koniecznym. Wyeliminowanie nieprawidłowych praktyk jest niezbędne. Niedopuszczalne są zachowania polegające na pozostawianiu dokumentacji w samochodzie bez nadzoru. Za niedopuszczalne uznać także należy powierzanie dokumentacji osobom trzecim, nieupoważnionym do tego, aby to one dostarczyły dokumenty do biura.

Biuro rachunkowe samodzielnie odbiera / dostarcza dokumentację.

W przypadku dostarczania dokumentacji z wykorzystaniem personelu biura rachunkowego również należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim w kontrakcie z księgowym należy ustalić taką formę wymiany dokumentów za dopuszczalną. Warto także określić konsekwencje związane z nieprawidłową realizacją zobowiązania przez personel biura rachunkowego. Elementem istotnym jest także możliwość identyfikacji, każdorazowa, osoby odbierającej dokumentację z firmy, w imieniu biura rachunkowego. Analogicznie należy personel własny uświadomić, iż identyfikacja tożsamości osoby, której dokumentację przekazują, to konieczność.  

Dokumentację mozna wysłać kurierem, albo pocztą.

Naturalnie obieg dokumentów może opierać się o usługi pocztowe, czy kurierskie. W tej jednaj sytuacji pamiętać należy o tym, iż nie jesteśmy w stanie wykluczyć ryzyka zagubienia dokumentacji. Bądź chociaż czasowego opóźnienia, w jej dostarczeniu. Patrząc na temat od strony księgowego, można założyć z całą pewnością, iż klienci na ostatnią chwilę będą pozostawiali realizację tego obowiązku. Nie należy się na to złościć, irytować, denerwować, po prostu należy to przyjąć, jako możliwy scenariusz i przygotować się na niego. Należy także dostrzegać aspekt finansowy. Nawet najtańsze usługi kurierskie, są płatne.

Dokumentacja przesyłana za pośrednictwem korespondencji email.

OWysyłanie dokumentów do biura rachunkowego na emial jest jednym z rozwiązań gwarantujących szybkość wymiany informacji. Niestety również i ten sposób nie jest obojętny na zagrożenia. Zagrożenia osobowe i technologiczne. Nie trudno bowiem sobie wyobrazić sytuacje, w której to nasz personel nie przygotowuje na czas skanów dokumentacji, która podlegać ma przekazaniu. Za możliwy scenariusz przyjąć należy także sytuację, w której wysyłanie dokumentów do biura rachunkowego zrealizowane zostanie z naruszeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Najlepiej jednak sformalizowane zasady nie sa w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa. Z tego względu należy wspomagać się dodatkowymi elementami w szczególności rozwiązaniami technologicznymi.

Można problem bezpieczeństwa komunikacji w firmie rozwiązać na wiele sposobów. Ale należy mieć na uwadze to, iż użytkownicy systemu mogą być, a nawet pewnie będą, niechętni wprowadzeniu nowych skomplikowanych zasad. Nie będą chcieli posługiwać się instrukcjami kancelaryjnymi. Niechętnie podejdą do zakazu stosowania dotychczasowych złych praktyk. Można starać się zmieniać ich nawyki poprzez długie szkolenia. Można też zastosować nasze rozwiązanie, od zaraz od już.

 

Pamiętać należy, iż dokumentacja finansowa przedsiębiorców zawierać może nie tylko istotne dane dotyczące ich kondycji finansowej, czy zatrudnianego personelu. Dokumentacja ta zawierać może także dane klientów kooperujących z kontrahentem obsługiwanym przez biuro rachunkowe. Utrata takiej dokumentacji, przez przedsiębiorcę może stanowić istotne zagrożenie nawet dla jego funkcjonowania. Oprogramowanie wyposażone zostało w dodatkową funkcjonalność mającą na celu wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. Wysłanie przygotowanej korespondencji poprzedzone zostało seria pytań sprawdzających, opracowanych i przygotowanych przez ekspertów portalu Proste to RODO. Użytkownik udzielając odpowiedzi na pytania kontrolne zmuszony zostaje do wykonania czynności sprawdzających, które najczęściej w praktyce są pomijane. Dzięki temu RODO Sender pozwala zminimalizować wystąpienie sytuacji, w których korespondencja zostanie nadana w sposób nieprawidłowy. Dodatkowo użytkownik ma możliwość samodzielnego uzupełnienia listy pytań sprawdzających wg. własnego wyboru.

Co zyskujesz korzystajc z RODO Sender - sektor kadrowo / płacowy

Koniec z rozbudowanymi procedurami postępowania przy wysyłaniu email.

Dzięki naszemu rozwiązaniu uwolnisz się od rozbudowanych instrukcji opisujących to, jak należy sporządzać i wysyłać korespondencję email. Wystarczy, że pracownicy zachowają podstawową zasadę. Korespondencja służbowa powinna być wysyłana i odbierana wyłącznie z wykorzystaniem adresu email służbowego.

Automatyczne i bezobsługowe szyfrowanie wysyłanej dokumentacji na email.

Posługiwanie się otwartym tekstem przestanie mieć miejsce. RODO Sender automatycznie i samodzielnie zabezpiecza przed nieuprawnionym dostępem do dokumentu poprzez jego zaszyfrowanie i zabezpieczenie hasłem, przed wysyłką.

Weryfikacja poprawności danych adresata korespondencji email.

Oprogramowanie wymusza na użytkowniku poprzez serię pytań dokonanie weryfikacji poprawności użytych adresów odbiorców korespondencji.

Weryfikacja poprawności dokumentacji przesyłanej na email.

Oprogramowanie wymusza na użytkowniku poprzez serię pytań dokonanie weryfikacji poprawności załączonego załącznika do korespondencji.

Automatyczna i bezpłatna wysyłka hasła na SMS adresata korespondencji.

Stosują nasze oprogramowanie unikniesz sytuacji, w której hasło do zabezpieczonego dokumentu przesłane zostanie do odbiorcy w tym samym lub następnym email. RODO Sender przesyła odrębnym kanałem hasło dostępowe do wskazanego przez nadawcę odbiorcy. Hasła wysyłane są za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej SMS.

Zgodność rozwiązania z RODO

Projektowane przez nas rozwiązanie staonwi odpowiedź na obowiązki nałożone na przedsiębiorców Rozporządzeniem RODO.

RODO Sender - nie tylko przy outsourcingu

Wielu z Państwa może pozostawać w przekonaniu, że temat przesyłania dokumentacji za pośrednictwem email do biura rachunkowego, ich nie dotyczy. Nie dotyczy albowiem służby księgowe nie są na zewnątrz. Problem jednak w tym, iż projektowane przez nas rozwiązanie dotyczy problemu przesyłania dokumentacji przez e-mail, czego nie można wykluczyć w takiej sytuacji. Czyli nawet posiadając wewnętrzne służby księgowe nie unikniemy dostarczania im dokumentacji za pośrednictwem emai. 

RODO Sender to bezpieczeństwo informacji przesyłanych przez email