Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej.

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej. Faktem jest, iż poziom umiejętności w obszarze informatyczny stale wzrasta wśród personelu.  Powszechność narzędzi wykorzystujących korespondencję email z jednej strony wymusza posługiwanie się nimi, ale z drugiej generuje konkretne ryzyka. Mając powyższe na uwadze administratorzy powinni w sposób prosty, czytelny i zrozumiały instruować swoich pracowników. Powinni pokazywać im prawidłowe praktyki, jeśli chodzi o posługiwanie się w celach służbowych pocztą email.

Dowiedz się więcej