Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej.

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej. Faktem jest, iż poziom umiejętności w obszarze informatyczny stale wzrasta wśród personelu.  Powszechność narzędzi wykorzystujących korespondencję email z jednej strony wymusza posługiwanie się nimi, ale z drugiej generuje konkretne ryzyka. Mając powyższe na uwadze administratorzy powinni w sposób prosty, czytelny i zrozumiały instruować swoich pracowników. Powinni pokazywać im prawidłowe praktyki, jeśli chodzi o posługiwanie się w celach służbowych pocztą email.

Czytaj dalej