Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Przewodnik RODO UODO i Ministerstwa Cyfryzacji

Poradniki UODO, MZ, RPP, RPO na temat RODO

Przewodnik RODO. W codziennej pracy korzystają Pańśtwo, przede wszystkim, z własnego doświadczenia, zdobytej wiedzy, ale także wspierają się różnego rodzaju opracowaniami. Chcąc ułatwić Państwu poszukiwanie, tego rodzaju dokumentów, stworzyliśmy poniższe zestawienie. Będzie ono na bieżąco uzupełniane.

RODO w administracji

Ministerstwo Cyfryzacji
Źródło >>>

RODO a brexit poradnik dla przedsiębiorców

Ministerstwo Cyfryzacji
Źródło >>>

Przewodnik po RODO w służbie zdrowia

Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Rzecznik Praw Obywatelskich
CSIOZ
Rzecznik Praw Pacjenta
Źródło >>>

RODO poradnik dla sektora FINTECH

Ministerstwo Cyfryzacji
Źródło >>>

Przewodnik po RODO dla przedsiębiorców

Ministerstwo Cyfryzacji
Źródło >>>

Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Źródło >>>

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z MEN przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Źródło >>>

Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców

Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia w swojej nowej publikacji „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”.
Źródło >>>

Materiały dot. oceny skutków dla ochrony danych oraz oceny ryzyka.

Źródło: www.uodo.gov.pl

Newsletter UODO / dla IOD

Źródło: www.uodo.gov.pl

Ostrzeżenie przed próbą wyłudzenia danych

Decyzje UODO

Sposób określenia odbiorcy danych przez ADO realizującego obowiązek informacyjny.

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 kwietnia 2019r. (ZSPU.421.8..2018), cyt.: „(…) informacja o podmiocie, któremu Burmistrz W. powierzył przetwarzanie danych osobowych, w związku z prowadzeniem rejestru mieszkańców w systemie informatycznym A, w zakresie nazwy i adresu siedziby tego podmiotu powinna zostać przekazana osobie, której dane dotyczą, w związku z zasadą przejrzystego informowania (…)” dalej "(...) wynikająca z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zasada przejrzystości wymaga, aby w treści klauzuli informacyjnej administrator danych wskazywał nazwy i adresy siedzib odbiorców danych (...), co oznacza tyle, iż tak precyzyjny zestaw danych powinien opisywać odbiorców danych, ze względu na konieczność respektowania zasady przejrzystości.

Link aktywny: 13.12.2019 godz: 11:11