Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP. Kontynuując tematykę związaną z funkcjonowaniem Kas Zapomogowo Pożyczkowych, na podstawie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. 2021 poz. 1666) [dalej Ustawa KZP] a konkretnie zagadnienie związane z podstawami prawnymi, jakie legalizują przetwarzanie danych osobowych przez KZP, jako administratora danych osobowych, dla kompletności wywodu przypomnę tylko tym, iż Prezes UODO w swoim wystąpieniu do MRiPS  zwrócił uwagę na zasadność podjęcia prac nad wprowadzeniem zmian w Ustawie KZP (DOL.413.2.2022). Szerzej zaprezentowane zostało zagadnienie w moim opracowaniu „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez KZP

Dowiedz się więcej

Podstawy prawne przetwarzania danych przez KZP

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Kasy Zapomogowo Pożyczkowe

Podstawy prawne przetwarzania danych przez KZP

Podstawy prawne przetwarzania danych przez KZP – Zbliża się termin na dostosowanie przez obecnie funkcjonujące kasy zapomogowo pożyczkowe swoich statutów do nowych regulacji, jakie przedstawione zostały w Ustawie z dnia 11 sierpnia 2021r., o kasach zapomogowo-pożyczkowych [dalej Ustawa KZP]

Dni
Godziny
Minuty
Termin na aktualizację statutu właśnie upłynął ....

Dowiedz się więcej