Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Plan kontroli sektorowych UODO na rok 2020

Plan Kontroli Sektorowych UODO

Sektorowy plan kontroli UODO na rok 2020.

Plan kontroli sektorowych UODO. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził plan kontroli sektorowych na rok 2020. Zgodnie z nim w tym roku zostaną przeprowadzone kontrole sektorowe w:

  • bankach pod kątem kopiowania dokumentów tożsamości,
  • podmiotach korzystających z systemu zdalnego odczytu wodomierzy
  • organach przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, tj. konsulatach i administracji skarbowej.

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się zagrożenia naruszania przepisów o ochronie danych osobowych oraz duże społeczne zainteresowanie tego typu problemami, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał, że koniecznym jest podjęcie kontroli właśnie w tym zakresie.

Szczegółowy plan kontroli sektorowych UODO na rok 2020 dostępny jest w załączniku poniżej.

Jak wykorzystać plan kontroli sektorowych UODO?

Przedstawienie planu kierunkowych działań pozwala administratorom danych na dokonanie przeglądu czynności przetwarzania w ramach własnych struktur. Tego rodzaju informacje administratorzy powinni traktować z należytą powagą. Nie tylko ze względu na to, iż znajdują się w kręgu podmiotów, które mogą zostać objęte kontrolą. Ale przede wszystkim ze względu na troskę o poprawność wdrożonych i stosowanych rozwiązań.

Sektorowy plan kontroli UODO na rok 2019.

Plan kontroli sektorowych na rok 2019 zakładał m.in. prowadzenie działań kontrolnych w obszarze działania podmiotów medycznych. Przedmiotem kontroli objęte były zagadnienia związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej w ramach realizacji praw pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Z tego względu opracowaliśmy krótką ankietę która pozwalała:

  • zainteresować administratorów zagadnieniem;
  • dokonać samooceny własnych działań, pod kątem ich poprawności i zasadności dokonywania korekt.

Zachęcamy więc do dokonania samooceny własnych procesów przetwarzania, z uwzglednieniem kierunkowych założeń kontrolnych.

Plan Kontroli Sektorowych - UODO na 2020 r.

Szczegółowy plan kontroli sektorowych UODO na rok 2020 dostępny jest w załączniku poniżej.

Źródło: www.uodo.gov.pl

RODO Sender - szyfruj email automatycznie

RODO Sender. Program do automatycznego szyfrowania wiadomości email oraz przesyłania hasła za pośrednictwem SMS.