Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ospa małpia obowiązkowa izolacja w warunkach domowych

Ospa małpia obowiązkowa izolacja w warunkach domowych

Ospa małpia obowiązkowa izolacja w warunkach domowych

Ospa małpia obowiązkowa izolacja w warunkach domowych – na stronach Rządowego Centrum Legislacji, opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

Dowiedz się więcej