Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Odpowiedź UODO w sprawie IPN

Odpowiedź UODO w sprawie IPN

Odpowiedź UODO w sprawie IPN

Odpowiedź UODO w sprawie IPN – przypomnijmy, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa UODO z wnioskiem o to, aby ten przedstawił o aktualne stanowisko co do art. 71 ustawy o IPN. W wytępieniu zawarte zostało także pytanie o to, w jaki sposób UODO wykonał wyroki sądów administracyjnych, w których uznano, że odmowa wszczęcia postępowania przez UODO była bezpodstawna. Ponadto RPO wniósł o wskazanie, jaka jest aktualna praktyka rozpatrywania skarg przez UODO w tym zakresie. W zakresie zainteresowania RPO leży także to, czy UODO odmawia wszczynania postępowania w tych sprawach, a jeśli tak, to na jakiej podstawie. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym opracowaniu „IPN a RODO

Dowiedz się więcej