Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Odpowiedź UODO w sprawie IPN

Odpowiedź UODO w sprawie IPN

Odpowiedź UODO w sprawie IPN

Odpowiedź UODO w sprawie IPN – przypomnijmy, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa UODO z wnioskiem o to, aby ten przedstawił o aktualne stanowisko co do art. 71 ustawy o IPN. W wytępieniu zawarte zostało także pytanie o to, w jaki sposób UODO wykonał wyroki sądów administracyjnych, w których uznano, że odmowa wszczęcia postępowania przez UODO była bezpodstawna. Ponadto RPO wniósł o wskazanie, jaka jest aktualna praktyka rozpatrywania skarg przez UODO w tym zakresie. W zakresie zainteresowania RPO leży także to, czy UODO odmawia wszczynania postępowania w tych sprawach, a jeśli tak, to na jakiej podstawie. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym opracowaniu „IPN a RODO

Dowiedz się więcej