Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności

Formularz raportu o stanie zapewniania dostęponości

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – przypomnijmy, że wypełnienie, prawidłowe złożenie, opublikowanie raportu jest nowym obowiązkiem podmiotów publicznych, który wystepuje równolegle z obowiązkiem zapewniania dostępności. Zasady opisane zostały: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami [dalej Ustawa OZD] oraz Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych [dalej Ustawa ODC].

Dowiedz się więcej

Raport o stanie zapewniania dostępności

Obowiązkowy raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Minimalne wymagania dostępności.

Raport o stanie zapewniania dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Raportowanie jest nowym obowiązkiem podmiotów publicznych obok zapewnienia dostępności, według zasad wynikających z nw. aktów: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami [dalej Ustawa OZD] oraz Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych [dalej Ustawa ODC].

Dowiedz się więcej