Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kwalifikacja do szczepień dzieci

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19

Kwalifikacja do szczepień dzieci

Kwalifikacja do szczepień dzieci – zmianie ulegają przepisy prawa określające zasady postępowania w przypadku kwalifikacji dzieci w wieku do lat 15 w związku ze szczepieniem COVID-19.

Dowiedz się więcej