Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Krytyczna podatność w Fortinet

Krytyczna podatność w Fortinet FortiOS SSL-VPN (CVE-2022-42475)

Krytyczna podatność w Fortinet ...

Krytyczna podatność w Fortinet FortiOS SSL-VPN (CVE-2022-42475) – informacja podana przez CERT Polska w komunikacie z dnia 13 grudnia 2022r.

Dowiedz się więcej