Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Komunikat prasowy szkolenie Proste to RODO

Komunikat prasowy szkolenie z ochrony danych osobowych

Komunikat prasowy

Kontrola NIK wykazała, że RODO w szpitalach to ogromny problem. Jednak nie tylko  duże placówki wciąż nie posiadają dostatecznego rozeznania tematu. Brak zabezpieczeń systemów informatycznych, brak procedur działania, brak przeszkolonego personelu, to realne problemy w podmiotach medycznych. Wszystko to skutkować może poważnymi konsekwencjami, w tym finansowymi.

Z uwagi na to 03 lutego 2019r. w Częstochowie odbędzie się druga edycja warsztatów szkolenie Proste to RODO. Przedstawiciele częstochowskich, ale nie tylko, placówek medycznych dyskutować będą o swoich realnych, konkretnych, codziennych problemach związanych z tematem ochrony danych. Zaproszeni eksperci odpowiadać będą na postawione pytania. Wskazywać będą konkretne propozycje rozwiązań.

Realna pomoc dla PWDL.

Przypomnijmy 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie RODO jednak, jak pokazuje ww. raport NIK, nie wszystkie jednostki medyczne były w stanie podołać nowym zadaniom. Chcąc realnie pomóc branży zaproszeni zostali eksperci, którzy nie tylko podzielą się swoją wiedzą, ale co chyba najważniejsze, odpowiadać będą na postawione przez uczestników warsztatów pytania. Organizatorzy w dyskusji nad realnymi problemami PWDL upatrują bowiem skutecznej metody, która pomoże w rozwiązaniu trudnej sytuacji, o jakiej pisze Najwyższa Izba Kontroli w swych raportach. Szkolenie Proste to RODO jest odpowiedzią na realne potrzeby podmiotów medycznych.

Propozycje rozwiązań technicznych.

Zaprezentowany zostanie także RODO Sender, narzędzie do automatycznego szyfrowania wiadomości email oraz przesyłania hasła do odbiorcy za pośrednictwem wiadomości SMS. Rozwiązanie zaprojektowane przez częstochowską firmę informatyczną, powstałe we współpracy z Proste to RODO, dedykowane do udostępniania dokumentacji medycznej, wysyłania zgłoszeń do służb sanitarnych, czy do wymiany dokumentacji kadrowej, księgowej biznesowej.

Eksperci do dyspozycji uczestników.

Głównymi prowadzącymi będą dr Jakub Rzymowski, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych w sektorze medycznym, autor licznych publikacji prawniczych,  mgr inż. Michał Kubik specjalista ds. zabezpieczeń systemów informatycznych placówek medycznych oraz mgr Dominik Spałek praktyk wdrażający przepisy ochrony danych osobowych w placówkach medycznych

Termin szkolenia.

Termin szkolenia: 03 lutego 2020 r.
Osoba do kontaktu: Dominik Spałek
Telefon: + 48 694 494 240
Email: biuro@prostetorodo.pl

Miejsce szkolenia.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych.

Warsztaty szkoleniowe dla zaawansowanych
Częstochowa 03 lutego 2020r. Proste to RODO

Jest dla nas najistotniejsze, aby szkolenie było dla Państwa użyteczne. Dlatego sporą część czasu poświęcimy dyskusji i odpowiedziom na Państwa pytania. Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rzeczą w pracy IOD / ADO jest rozwiązywanie problemów. Mając to na względzie, każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość aktywnego brania udziału w dyskusji. Każdy będzie mógł zadać swoje indywidualne pytanie. Bez teoretyzowania i lania wody, praca tylko na konkretnych zagadnieniach opartych na codziennej pracy w ochronie danych osobowych w medycynie.