Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Rekrutacja zgodna z RODO

Procedura rekrutacji zgodna z RODO - zobacz jak my to robimy
[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Rekrutacja zgodna z RODO - zobacz jak my to robimy.

Rekrutacja zgodna z RODO – zobacz, jak my to robimy. Publikacja niniejsza otwiera cykl materiałów, które pojawiać będą się pod nazwą „Zobacz, jak my to robimy”. Będą to dokumenty opisujące w sposób jak najbardziej kompleksowy poszczególne procesy przetwarzania, zachodzące w strukturach administratorów danych osobowych. W związku z realizacją określonych zadań.

Metodyka i założenia.

Procedury nasze przygotowywane będą wg. określonego schematu, tak aby możliwe było osiągnięcie po ich wdrożeniu w życie  określonych założeń. Założeń które są naturalnie różne dla każdej z procedur, nie mniej jednak wszystkie dotyczą tematyki ochrony danych osobowych. Dla przykładu w procedurze rekrutacyjnej  nie będziemy mówili o tym  jakie wymagania kwalifikacyjne ma spełniać kandydat, ale albo w jaki sposób ma przesłać CV. Skupiać będziemy się zawsze na zadaniach, które należy wykonać aby całe postępowanie zgodne było z przepisami o o ochronie danych osobowych.

Dowiedz się więcej