Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Czy należy podawać imię i nazwisko IOD

Dane inspektora ochrony danych podane powinny zostać przez ADO

Czy należy podawać imię i nazwisko IOD - Inspektor Colombo.

Czy należy podawać imię i nazwisko IOD ? Zapewne większości z Państwa znana jest sylwetka sympatycznego porucznika Columbo ze słynnego serialu telewizyjnego. Jednak nie dla wszystkich znane jest imię i nazwisko odtwórcy głównej roli …. Petera Falk. Taka jednak sytuacja jest niedopuszczalna, jeśli chodzi o inspektorów ochrony danych. Każdy zainteresowany musi mieć możliwość zapoznania się z danymi osób, które zostały wyznaczone na IODa. Zatem bezwzględnie należy podać imię i nazwisko IOD, ale nie tylko.

Wciąż wiele pytań o to, czy należy ujawniać dane IOD

Sprawa pomimo, że jest prosta i praktycznie bezdyskusyjna, wciąż potrafi wzbudzać szereg kontrowersji. Ustawodawca wprost nałożył określone i precyzyjne obowiązki zakresie podawania do informacji przez administratorów danych osób wyznaczonych na IODa.

Zgodnie z art.11 Ustawy o ochronie danych osobowych cyt.: „(…) Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust.1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności (…)”.

Zgodnie z art.10 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych cyt.: „(…) Podmiot, który wyznaczył inspektora, zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia, wskazując imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora.(…)”.

Dowiedz się więcej