Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Informacje udostępniane pacjentom w podmiocie medycznym

Informacje udostępniane pacjentom w podmiocie medycznym

Informacje udostępniane pacjentom w podmiocie medycznym

Informacje udostępniane pacjentom w podmiocie medycznym – kwestia zakresu i rodzaju informacji, jakie obowiązkowo należy przekazywać do wiadomości pacjentów, jak i formy takiego przekazu.

Czytaj dalej