Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Godziny dostępności nauczyciela w szkole

Godziny dostępności nauczyciela w szkole

Godziny dostępności nauczyciela w szkole

Godziny dostępności nauczyciela w szkole – za sprawą wejścia w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r., z dniem 1 września 2022 r., wszedł w życie nowy przepis art. 42 ust. 2f) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela.

Dowiedz się więcej