Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności

Formularz raportu o stanie zapewniania dostęponości

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – przypomnijmy, że wypełnienie, prawidłowe złożenie, opublikowanie raportu jest nowym obowiązkiem podmiotów publicznych, który wystepuje równolegle z obowiązkiem zapewniania dostępności. Zasady opisane zostały: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami [dalej Ustawa OZD] oraz Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych [dalej Ustawa ODC].

Dowiedz się więcej