Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

eBook UODO – Drony a prywatność

eBook UODO - Drony a prywatność

eBook UODO - Drony a prywatność.

eBook UODO – Drony a prywatność, jako materiał będący podsumowaniem konferencji, która odbyła się dnia 17 sierpnia 2020r. W materiałach pokonferencyjnych omówione zostały tematy związane z wykorzystywaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz związanych z tym regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Poruszono kwestie dotyczące odpowiedzialności za naruszenie prywatności za pomocą dronów oraz ich zastosowania w środowisku pracy. Nie zabrakło również zagadnień z obszaru działalności straży gminnych (miejskich) oraz informatyki śledczej.Cieszy nas niezmiernie fakt, iż jednym z autorów jest nasz ekspert r-pr Maciej Gawroński.

Redaktor prowadzący ebooka: Tomasz Soczyński
Opracowanie redakcyjne: Balbina Hermanowicz i Natalia Misiuk
Autorzy: Maciej Gawroński, dr Edyta Bielak-Jomaa, dr Dariusz Wasiak, mgr inż. Joanna Wieczorek, ppor. mar. Łukasz Grzyb.

Dowiedz się więcej