Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Dyżur a zasiłek opiekuńczy

Dyżur medyczny a zasiłek opiekuńczy

Dyżur medyczny a zasiłek opiekuńczy.

Dyżur a zasiłek opiekuńczy w czasie korzystania z dodatkowej opieki nad zdrowym dzieckiem w związku z nieprzewidzianym zamknięciem szkoły, przedszkola, żłobka w związku z COVID-19. Czytaj więcej o zmianach, jakie wprowadza Specustawa COVID-19.

Zgodnie z art. 4b ust. 1) ww. Ustawy cyt.: „(…)  Jeżeli w okresie pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczony będący pracownikiem wykonującym zawód medyczny, zatrudniony w podmiocie leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295), świadczy pracę w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż czas zwolnienia od wykonywania pracy w związku z osobistym sprawowaniem opieki, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 1a, oraz poza normalnymi godzinami pracy, przepisu art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie stosuje się (…)”.

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.