Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zasiłek opiekuńczy w okresie pandemii

Zasiłek opiekuńczy dodatkowy w okresie pandemii COVID-19

Zasiłek opiekuńczy w okresie pandemii COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy w okresie pandemii, dodatkowy zasiłek opiekuńczy – to tematy, które elektryzują naszych czytelników. Nowe ograniczenia, które skutkują wprowadzeniem nauczania zdalnego od dnia 9 listopada 2020r. w szkołach także w klasach 1-3 wywołały lawinę pytań i obaw. Czytelnicy wciąż pytają nas, co będzie z zasiłkiem opiekuńczym, co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym, od kiedy będą wypłacane, na jak długo i jakie formalności należy spełnić, aby je otrzymać.

Dowiedz się więcej

Nowelizacja specustawy COVID-19

Nowelizacja specustawy COVID-19

Nowelizacja specustawy z 31 marca 2020r.

Zmiana - Specustawy (Dz.U. 2020 poz. 568) 31 marca 2020

Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Nowelizacja specustawy COVID-19.

Mamy kolejne propozycje zmian zapisów Specustawy o przeciwdziałaniu COVID-29:

Dotyczy doprecyzowania i uzupełnienia przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (m.in. przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 15. roku życia); ponadto wprowadzenia narzędzi, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki epidemii dla polskiej gospodarki, a w szczególności dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

Dotyczy zniesienia ograniczenia wiekowego dzieci przy przyznawaniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu rodzicowi/opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły podstawowej z powodu COVID-19

Szerzej o zapisach samej obowiązującej już ustawy w jej pierwotnie ogłoszonym brzmieniu pisaliśmy w naszej publikacji Ustawa COVID-19. 

Senacki projekt - zmieniającej specustawę COVID-19

Warto oddać się lekturze całego aktu, zawiera on bowiem szereg uregulowań, do stosowania których warto jest się przygotować, już na tym etapie.

Warto z uwagą przeczytać projekt.

Projektowane zmiany odnoszą się m.in. do zagadnień:

  • możliwości czasowego zawieszenia działania zakładu pracy,
  • udzielania pożyczek przedsiębiorcom,
  • trybu wydawania polecenia pracy zdalnej,
  • uprawnień pracodawcy związanych z  badaniem stanu zdrowia pracowników,
  • wydłużeniu czasookresu przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 21 dni,
  • kwestii zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty wynagrodzenia w związku z hospitalizacja pracownika z uwagi na COVID-19,
  • i wiele innych.

Poselski projekt - zmieniającej specustawę COVID-19

Warto oddać się lekturze całego aktu, zawiera on bowiem szereg uregulowań, do stosowania których warto jest się przygotować, już na tym etapie.

Wallner HD-120 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 10
Czas ciągłej pracy:  10 mm
Szerokość cięcia (mm) 4×30 mm

 

Fellowes
92Cs

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 18
Czas ciągłej pracy: 
30 mm
Szerokość cięcia (mm): 4×38 mm

 

Wallner HD-220 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 14
Czas ciągłej pracy:  12 mm
Szerokość cięcia (mm) 4×20 mm

 

Fellowes AutoMax 100M

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 23 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 100/10
Czas ciągłej pracy:  15 mm
Szerokość cięcia (mm): 4×10 mm

Odzyskaj 100 pln od producenta

Niszczarka Fellowes
Microshred 450M

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 22 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  10 mm
Szerokość cięcia (mm): 2×12 mm

 

 

Fellowes Microshred 99Ms

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 34 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 14
Czas ciągłej pracy:  20 mm
Szerokość cięcia (mm): 2×14 mm

Fellowes
AutoMax 200M

Poziom DIN (66399) P-5
Pojemność kosza (litry) 32 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 200/10 podajnik
Czas ciągłej pracy:  20 mm
Szerokość cięcia (mm) 2×14 mm

Odzyskaj 200 pln od producenta

Hsm Securio C18
1,9 x 15 mm

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  15 mm
Szerokość cięcia (mm): 1,9×15 mm

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy COVID-19

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - COVID 19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Przesłanki warunkujące wypłatę zasiłku.

Zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19 – stanowi przesłankę podstawową uprawniającą dla uruchomienia procedury wypłaty zasiłku.

Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym.

Dziecko w wieku do lat 8, przy czym za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek.

Świadczenie przysługuje:

  • matce, albo ojcu dziecka –  w zależności od tego które z rodziców podjęło się sprawowania opieki nad dzieckiem.
  • opiekunom prawnym – temu który podjął się sprawowania opieki nad dzieckiem.

Jak uzyskać świadczenie.

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie może zostać złożone w dowolnym momencie, jednak należy mieć na uwadze, iż od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Podkreślamy, że bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata Wzór oświadczenia do pobrania tutaj >>>

ZUS szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasiłku.

Na stronach ZUS czytamy cyt.: „(…) Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo. To zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także uczelniach (…)”. Informacje źródłowe opublikowane na stronach ZUS.

Niszczarki do dokumentów nie tylko dla przychodni, lekarzy, ale także dla firm biur rachunkowych.
Wybrane modele niszczarek. Szczegółowy opis i konkurencyjne ceny oraz rabaty na zakupy w Sklep RODO

Procedura niszczenia dokumentów w jednostce medycznej. Dokument opisujący zasady niszczenia dokumentów. Dodatkowo karta sprawdzająca oraz test dla personelu.

5/5

59,00 pln

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-21 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.