Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Zawieszenie badań okresowych pracowników

Zawieszenie wykonywania badań okresowych

Zawieszenie badań okresowych pracowników.

Zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm) [dalej Specustawa] cyt.: „(…) w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:

 • 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);
 • 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);
 • 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400 i 462) w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych(…).

Stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii.

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r., poz 433) cyt.: „(…) w okresie od dnia 14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (…)”.

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 491 ze zm.) cyt,: „(…) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (…)”.

Oznacza to, iż w okresie od 14 marca do 19 marca 2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, natomiast dnia 20 marca ogłoszony został stan epidemii w związku  z zakażeniami wirusem SARC-CoV-2. Stan epidemii trwa aż do czasu jego odwołania.

Zawieszenie przepisów dotyczących badań okresowych pracowników.

Zgodnie z art. 12a Specustawy cyt.: „(…) w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów: (…) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) (…)”.

Zgodnie z art. 229  § 2 k.p. cyt. „(…) pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku (…)”.

Zgodnie z art. 229  §4a k.p. cyt.: „(…) wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (…)”.

Zgodnie z art. 229 §5 k.p. cyt.: „(…) pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:

 1. po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami;
 2. po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami (…)”.

Komentarz.

Czytaj więcej ...

Zawieszenie wykonywania obowiązków w zakresie badań okresowych i psychologicznych, pracowników, kierowców i maszynistów.

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: biuro@prostetorodo.pl / www.dominikspalek.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami.

Czytaj więcej o szczególnych regulacjach, jakie wprowadza Specustawa COVID-19 tutaj >>>

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zawieszenie rehabilitacji COVID-19

Zawieszenie rehabilitacji i salonów kosmetycznych.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich, W nawiązaniu do dzisiejszej konferencji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazuję informację dotyczącą między innymi:

Ograniczenia dotyczą:

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Wyjątek przy rehabilitacji:

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich wzbudzać będzie w praktyce stosowania ww. regulacji szereg problemów. Z tego względu zalecamy daleko idącą ostrożność w interpretacji przepisów w tym zakresie.

Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, na temat udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Omówienie różnych wariantów i przypadków. Przedstawienei schematu graficznego prawidłowej procedury.

5/5

49,00 pln

Procedura wydawanie recept w podmiotach medycznych.
Omówienie tematu z komentarze praktycznym. Opis procedury postępowania w przypadku wydawania recept, zleceń, wydruków. Wzory formularzy gotowe do stosowania.

5/5

59,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-21 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.

Kwarantanna w domu zalecenia dla pacjentów

Zalecenia kwarantanna w domu

Kwarantanna w domu zalecenia dla pacjentów i nie tylko.

Kwarantanna w domu zalecenia dla pacjentów i nie tylko. Naturalnie post niniejszy ma jedynie charakter informacyjny. Każdemu z Państwa życzymy dużo zdrowia, tego aby zalecenia niniejsze nigdy nie musiały zostać zastosowane w praktyce. Nie mniej jednak zachęcamy do lektury, albowiem można część z propozycji Ministerstwa Zdrowia, bez względu na kwarantannę, już teraz wykorzystać do tego, aby podnieść poziom naszego bezpieczeństwa w domu.

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w podanym przez siebie komunikacie na stronach internetowych, przedstawiło swoje zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.

Co jest celem izolacji.

Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia.

Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie).

Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy kichania albo poprzez dotyk skażonych przedmiotów.

Podczas izolacji domowej obowiązują następujące zalecenia:

 1. Dwa razy dziennie wykonuj pomiar temperatury ciała, przyjmuj co najmniej 1,5 litra płynów dziennie, przyjmuj 3-4 lekkostrawne posiłki.
 2. Przebywaj (całą dobę) w jednym pokoju, w którym nie mieszkają/ nie przebywają inni domownicy. 
 3. Staraj się komunikować z otoczeniem poprzez telefon, komputer, jak najmniej narażając inne osoby na kontakt.
 4. Inni domownicy NIE powinni zbliżać się do Ciebie bliżej niż na 2 metry.
 5. NIE powinieneś mieć kontaktu ze zwierzętami domowymi – mogą przenieść wirusa na osoby zdrowe, na sierści, której dotykasz.
 6. Jeśli inna osoba wchodzi do pokoju w którym przebywasz, powinna założyć maseczkę na usta i nos (maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo ręcznik).
 7. NIE wynoś rzeczy z pokoju, z którego korzystasz.
 8. NIE wchodź do innych pomieszczeń zwłaszcza, jeśli ktoś w nich przebywa.
 9. Jeżeli w mieszkaniu jest wspólna toaleta/łazienka, korzystaj z niej oddzielnie, najlepiej jako ostatni
  z domowników, myj po sobie urządzenia z których korzystasz, zdezynfekuj WC dostępnymi dla gospodarstw domowych środkami, przed wyjściem umyj dokładnie ręce. Używaj wyłącznie własnych ręczników, powieś je w innym miejscu niż ręczniki pozostałych domowników. Trzymaj przybory toaletowe np. szczoteczkę do zębów w pokoju, w którym odbywasz izolację.
 10. Często otwieraj okno, wietrz pokój. Jeśli musisz wyjść z pokoju, np. do łazienki, załóż maskę na usta
  i nos (maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo ręcznik).
 11. NIE korzystaj z wentylatorów, klimatyzacji, ani oczyszczaczy powietrza.
 12. Zmieniaj pościel i piżamę co 2 dni, a ręczniki codziennie.
 13. Zużytą pościel, ręczniki i brudne ubrania wkładaj do worka plastikowego w pokoju, a kiedy się zapełni, wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła zrobić pranie.
 14. Śmieci wrzucaj do plastikowego worka (poproś o zawieszenia pustego worka na klamce), a kiedy się zapełni, wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła go wyrzucić do śmietnika.
 15. Używaj oddzielnych sztućców, talerzy, kubków, szklanek. Powinny być oddzielne tylko dla ciebie.
 16. Przygotowane posiłki, wodę, leki spożywaj w warunkach izolacji, poproś, aby podano ci je pod drzwi.  
 17. Brudne naczynia wystawiaj  za drzwi pokoju, aby inna osoba umyła je w zmywarce w temp. minimum 60⁰C z użyciem detergentu lub ręcznie środkiem myjącym do naczyń i pod gorącą wodą. Po zmywaniu, osoba myjąca naczynia musi umyć ręce wodą z mydłem.

Jak sprzątać w mieszkaniu, w którym izolowany jest jeden (dwoje chorych) a reszta jest zdrowa?

Kilka razy dziennie dezynfekuj poprzez przecieranie chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym:

  • klamki do drzwi, blaty stołów, uchwyt lodówki, szafek, rączka czajnika, armatura łazienkowa, toalety i uchwyty toaletowe, telefony, klawiatury, piloty telewizyjne, tablety, stoliki nocne, włączniki światła,
  • dezynfekcję wykonuj w gumowych rękawiczkach, NIE wycieraj nadmiaru środka dezynfekcyjnego z powierzchni.

Pranie ubrań, pościeli:

  • pierz rzeczy w oddzielnym wsadzie, bez ubrań innych domowników,
  • wysyp ubrania do pralki bezpośrednio z worka, bez ich dotykania,
  • ubrania i pościel pierz w temperaturze najwyższej dopuszczalnej dla pranych tkanin, ale nie niższej niż 60 stopni C, z użyciem detergentu, przez co najmniej 40 min.
  • używaj ubrań, które można prać w temperaturze 60⁰C,
  • po załadunku pralki umyj lub zdezynfekuj ręce.
  • nie wysyłaj rzeczy do pralni.

Wyrzucanie śmieci

  • osoba wyrzucająca śmieci z twojego domu/ mieszkania odbiera worek spod drzwi pokoju w gumowych rękawiczkach, pakuje je w drugi worek, wyrzuca do śmietnika. Po zdjęciu rękawic wyrzuca je, myje lub dezynfekuje ręce.

W związku z powyższym osoby te:

 • NIE mogą opuszczać domu, robić zakupów.
 • Poruszają się w obrębie pomieszczeń, w których nie jest izolowany chory lub własnym przydomowym ogrodzie bez kontaktu z chorym ani sąsiadami.
 • Należy poprosić telefonicznie/ mailowo (rodzinę, przyjaciół, lub MOPS) o pomoc, osoba dostarczającą potrzebne produkty ma zostawiać je pod drzwiami Twojego domu/mieszkania i zawiadamiać
  w ustalony sposób, tak by nie kontaktować się bezpośrednio.

Źródło: gov.pl

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.

Opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 522)

Zmiany odnoszą się m.in. do zagadnień:

 • wprowadzenia czasowego zakazu przemieszczania się z określeniem wyjątków od zakazu,
 • określenia zasad przemieszczania się pieszo,
 • ustanowienia zasad przemieszczania się z wykorzystaniem publicznego transportu,
 • organizacji i zasad panujących w trakcie sprawowania kultu religijnego,
 • organizowania zgromadzeń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu epidemii

Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19

Zasady pracy zdalnej na pulpicie monitora

Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz .374) cyt.: „(…) w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna) (…)”. Przepis dotyczy sytuacji, kiedy pracodawca pragnie podjąć wskazaną w przepisie czynność w określonym celu. Celem tym jest przeciwdziałanie COVID-19. Pracodawca nie może podjąć wskazanych w przepisie czynności jeżeli nie mają one na celu przeciwdziałania COVID- 19. Czynnością jaką może wykonać pracodawca na podstawie przepisu jest wydanie pracownikowi polecenia. Polecenie to dotyczyć może jednej kwestii, kwestią tą jest wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Pracę tę prawodawca nazwał pracą zdalną. Z uwagi na fakt, iż niniejsze opracowanie nie dotyczy zasad związanych z wydawaniem polecenia pracy zdalnej, skupimy swoją uwagę na procedurach, które gwarantować będą podniesienie bezpieczeństwa danych, przetwarzanych w związku z wykonywaniem polecenia służbowego pracy zdalnej.

Indywidualny pulpit, bitmapa przypominająca o zasadach pracy zdalnej.

Pulpit komputera pracownika wykonującego pracę zdalnie.

Pobierz i ustaw dla pracowników wykonujących pracę zdalną w celu przeciwdziałania COVID-19 indywidualny pulpit w systemie, tak aby przypominać im o obowiązujących zasadach w pracy zdalnej.

Tylko Ty możesz mieć dostęp do sprzętu.

Praca zdalna dostęp osób trzecich

Bez wątpienia, podjęcie decyzji dotyczącej oddelegowania pracowników do pracy zdalnej nierozerwanie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka, ze zmianą zagrożeń, w obszarze nieuprawnionego dostępu do danych, a nawet ich utraty. Z tego względu administrator powinien odpowiednio przygotować siebie oraz personel do takiego świadczenia pracy. Pod żadnym pozorem pracownik nie powinien udostępniać sprzętu komputerowego, na jakim realizuje swoje zadania, osobom postronnym nawet domownikom.

Nie korzystaj z prywatnego adresu e-mail.

Pracodawca powinien stworzyć środowisko pracy dla pracowników oddelegowanych do pracy zdalnej. Jednym z takich elementów jest wyposażenie ich w służbowe skrzynki email, jeśli prowadzić oni mają korespondencję służbową. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie prywatnych adresów email do celów służbowych. Po pierwsze jest to nieprofesjonalne, a po drugie często użytkownicy korzystają z darmowych serwisów pocztowych, co powodować może szereg zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa, o czym pisaliśmy w naszym tekście na PTR.

Korzystaj tylko ze swojego łącza internetowego.

Podczas zdalnej pracy nie korystaj z ogólniedostępnych WiFi

Często pod pretekstem konieczności szybkiej reakcji pracownicy decydują się na skorzystanie z darmowego łącza internetowwego (WiFi). Łączą się z nieznaną im siecią, wykorzystują ją do przesyłania danych. Za niedopuszczalne uznać należy korzystanie z niezabezpieczonych sieci, publicznych punktów dostępowych WiFi. Zaleca się także aby w sieci domowej, unikać połączenia WiFi.

Nie klikaj w nieznane linki w email albo w SMS.

Przesyłanie fałszywych linków jest częstym działaniem hackerów, niestety dość skutecznym. Pracownicy często nie przykładają należytej uwagi do tego, kto przesyła im wiadomości i bezrefleksyjnie decydują się na klikanie w dostarczane im linki. Nie wolno klikać w nieznane linki w email czy w SMS. Z tego względu pod żadnym pozorem nie wolno korzystać z linków hiperłączy, jakie przesyłane są do nas przez email a nawet za pośrednictwem SMS. Pierwszym i prostym sposobem weryfikacji takiego linku jest jego skopiowanie i wklejenie na stronie VirusTotal

Szyfruj wychodzące wiadomości email np. prez RODO Sender.

Nie należy wysyłać ważnych danych mailem bez ich zaszyfrowania. Nie wolno wysyłać niezaszyfrowanych hasłem plików przez email. Ryzyko nieautoryzowanego dostępu do niezabezpieczonych danych wysłanych mailem jest bardzo wysokie. Możesz skorzystać z bardzo wygodnego do tego celu narzędzia – RODOSender. Szyfrowane powinny być także połączenia z jednostką, oraz dyski w laptopach, co będzie stanowiło ich istotne zabezpieczenia na wypadek zagubienia, czy kradzieży. Pamiętać także należy o nośnikach danych przenośnych, one także powinny być zaszyfrowane.

W razie problemów skontaktuj się z Działem IT.

Informatyka Serwis

Personel musi mieć świadomość tego, iż mogą wystąpić sytuacje, w jakich nie będzie w stanie poradzić sobie z zagadnieniami natury technicznej. Pracodawca powinien być na to przygotowany. Przede wszystkim pracownicy nie powinni w takiej sytuacji podejmować samodzielnych prób naprawy sprzętu, czy dopuszczać do niego osoby trzecie. Powinni mieć świadomość konieczności skontaktowania się ze wskazanym przez pracodawcę Działem IT. W sytuacji kryzysowej, należy skontaktować się z Działem Informatyka Serwis.

Blokuj ekran monitora Windows + L

Blokowanie ekranu Windows+L

Ochrona zasobów danych podczas pracy zdalnej jest elementem koniecznym. Pracownicy powinni wyrobić u siebie nawyk blokowania ekranu monitora, odchodząc chociaż na chwilę z miejsca zdalnej pracy. Czynność jest banalnie prosta do wykonania wystarczy na klawiaturze komputera odszukać klawisz Windows (okno) i wcisnąć go równocześnie z klawiszem “L”. W efekcie dojdzie do wylogowania użytkownika, co uniemożliwi skorzystanie w czasie jego nieobecności z komputera przez osobę trzecią, nieuprawnioną.

Jak działa program RODO Sender

Użytkownik wskazuje pliki, jakie chce przesłać za pośrednictwem email do określonego adresata. Następnie podaje jego adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. Ma także możliwość uzupełnienia treści o krótką informację wyjaśniającą np. co przesyła. Po zaakceptowaniu do wysyłki wiadomości program automatycznie i samodzielnie zabezpiecza plik szyfrując jego treść oraz przypisując mu indywidualne hasło. Plik w takiej postaci przesyłany jest do wskazanego adresata oraz kopia do nadawcy. Indywidualne hasło potrzebne do uruchomienia archiwum przesyłane jest adresatowi na podany numer telefonu komórkowego.

Dokumentacja pracodawcy - Praca zdalna COVID-19

Procedura Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19
Jak wprowadzić pracę zdalną w jednostce?
Regulamin pracy zdalnej?
Zasady bezpieczeństwa pracy zdalnej.

Nowelizacja specustawy COVID-19

Nowelizacja specustawy COVID-19

Nowelizacja specustawy z 31 marca 2020r.

Zmiana - Specustawy (Dz.U. 2020 poz. 568) 31 marca 2020

Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Nowelizacja specustawy COVID-19.

Mamy kolejne propozycje zmian zapisów Specustawy o przeciwdziałaniu COVID-29:

Dotyczy doprecyzowania i uzupełnienia przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (m.in. przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 15. roku życia); ponadto wprowadzenia narzędzi, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki epidemii dla polskiej gospodarki, a w szczególności dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

Dotyczy zniesienia ograniczenia wiekowego dzieci przy przyznawaniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu rodzicowi/opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły podstawowej z powodu COVID-19

Szerzej o zapisach samej obowiązującej już ustawy w jej pierwotnie ogłoszonym brzmieniu pisaliśmy w naszej publikacji Ustawa COVID-19. 

Senacki projekt - zmieniającej specustawę COVID-19

Warto oddać się lekturze całego aktu, zawiera on bowiem szereg uregulowań, do stosowania których warto jest się przygotować, już na tym etapie.

Warto z uwagą przeczytać projekt.

Projektowane zmiany odnoszą się m.in. do zagadnień:

 • możliwości czasowego zawieszenia działania zakładu pracy,
 • udzielania pożyczek przedsiębiorcom,
 • trybu wydawania polecenia pracy zdalnej,
 • uprawnień pracodawcy związanych z  badaniem stanu zdrowia pracowników,
 • wydłużeniu czasookresu przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 21 dni,
 • kwestii zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty wynagrodzenia w związku z hospitalizacja pracownika z uwagi na COVID-19,
 • i wiele innych.

Poselski projekt - zmieniającej specustawę COVID-19

Warto oddać się lekturze całego aktu, zawiera on bowiem szereg uregulowań, do stosowania których warto jest się przygotować, już na tym etapie.

Wallner HD-120 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 10
Czas ciągłej pracy:  10 mm
Szerokość cięcia (mm) 4×30 mm

 

Fellowes
92Cs

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 18
Czas ciągłej pracy: 
30 mm
Szerokość cięcia (mm): 4×38 mm

 

Wallner HD-220 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 14
Czas ciągłej pracy:  12 mm
Szerokość cięcia (mm) 4×20 mm

 

Fellowes AutoMax 100M

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 23 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 100/10
Czas ciągłej pracy:  15 mm
Szerokość cięcia (mm): 4×10 mm

Odzyskaj 100 pln od producenta

Niszczarka Fellowes
Microshred 450M

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 22 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  10 mm
Szerokość cięcia (mm): 2×12 mm

 

 

Fellowes Microshred 99Ms

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 34 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 14
Czas ciągłej pracy:  20 mm
Szerokość cięcia (mm): 2×14 mm

Fellowes
AutoMax 200M

Poziom DIN (66399) P-5
Pojemność kosza (litry) 32 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 200/10 podajnik
Czas ciągłej pracy:  20 mm
Szerokość cięcia (mm) 2×14 mm

Odzyskaj 200 pln od producenta

Hsm Securio C18
1,9 x 15 mm

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  15 mm
Szerokość cięcia (mm): 1,9×15 mm

 

Rekomendacje dla zakładów pracy

Rekomendacje dla zakładów pracy COVID-19

Rekomendacje dla zakładów pracy COVID-19

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przygotowało zalecenia dla zakładów pracy, które cytujemy w całości poniżej.

Zaleca się:

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 3. Upewnić się, że pracownicy, klienci i kontrahenci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 4. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 5. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce (grafika do wykorzystania poniżej). 
 6. Połączyć to z innymi środkami komunikacji, takimi jak np. szkolenia personelu przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.
 8. Dołożyć wszelkich starań, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:
  • powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
  • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.
 9. Ograniczyć podróże służbowe i delegacje zagraniczne do minimum
  Ze względów sanitarno-epidemiologicznych, Główny Inspektor Sanitarny zaleca ograniczenie podróży służbowych i delegacji zagranicznych do minimum. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy (https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108072,wyjasnienia-pip-w-zwiazku-z-koronawirusem.html), pracownik ma prawo odmówić udziału w delegacji zagranicznej, jeżeli w kraju, do którego ma się udać występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2.
 10. Promować pracę zdalną w przypadków osób powracających z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2.

Kryteria kwalifikacyjne - osoby powracające / bliski kontakt.

Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania: osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 lub osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne

Kryteria kliniczne:

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszność.

Kryteria epidemiologiczne:

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania koronawirusa SARS-CoV-2;
 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
 • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Postępowanie wobec pracowników, którzy mieli bliski kontakt z osobą zakażoną

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2?

 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut;
 • prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;
 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;
 • osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym.

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze, i nie mają objawów choroby, nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się:

 • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
  w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

 • nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle się poczują.

Zalecenia dla personelu sprzątającego:

Personelowi sprzątającemu miejsca, gdzie przebywał pracownik zakażony koronawriusem zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:

 • założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta,
 • umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek
  i maseczki,
 • usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.

 • Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.
 • Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 1. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.

W takim przypadku należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic). Należy unikać korzystania z transportu publicznego.

 1. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus–  w takim przypadku istnieje niewielkie ryzyko, że przyczyną objawów jest zakażenie koronawirusem.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 1. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 2. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

 1. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się odżywiać.

Źródło: gov.pl

Epidemia COVID-19 odciska ślad w psychice

Epidemia COVID-19 a nasze lęki i obawy

Epidemia COVID-19 odciska ślad w psychice, śledząc doniesienia internetowe trafiliśmy jednak na doskonałe opracowanie p.Moniki Wysockiej. W związku z powyższym postanowiliśmy podzielić się z Państwem publikacją w celach informacyjno edukacyjnych.
Źródło: www.zdrowie.pap.pl

Epidemia COVID-19 odciska ślady w psychice

Co innego podjąć dobrowolną decyzję o ograniczeniu aktywności, a co innego być do niej zmuszonym zewnętrznymi okolicznościami, na dodatek w sytuacji narastającej paniki związanej z rozprzestrzenianiem się nieznanego wcześniej wirusa. WHO i naukowcy na łamach prestiżowych periodyków medycznych wskazują, że jednym z ubocznych skutków pandemii mogą być problemy ze zdrowiem psychicznym. Jak reagujemy na społeczny niepokój, zależy w dużej mierze od nas.

Trudnym momentem dla większości z nas jest początek epidemii, zaadoptowanie się do poczucia zagrożenia i lęku, konieczności reorganizacji życia, wprowadzenia pewnych zmian. Na przystosowanie się do nowych warunków potrzebujemy zazwyczaj ok. 2-3 tygodni. 

To trudny okres, bo działamy pod wpływem emocji, zachwiania poczucia bezpieczeństwa, rytuałów, zmian które nagle trzeba wprowadzić. Ale z drugiej strony to niezbędny czas, który wpływa na to, że jesteśmy w stanie dostosować się do sytuacji, mobilizuje nas do działania, jest motywatorem do przystosowania się” – uważa dr n. o zdr. Małgorzata Kowalczyk psycholog, psychoterapeuta, kierownik Zakładu Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Sprawdź, czy można oswoić fobię i lęk

Władze wprowadzają w życie przepisy, które mają zmniejszyć ryzyko rozpowszechniania się wirusa i uspokajają, że są to działania profilaktyczne. To sprawia, że jesteśmy coraz bardziej uważni na różne sytuacje, ale też wiąże się z dużymi zmianami w naszej codzienności, w naszym rytuale funkcjonowania. I póki co, paradoksalnie może się to nam wydawać gorsze niż zakażenie nowym koronawirusem. 

Stojąc w kolejce w sklepie słyszę, jak pani przede mną rozmawia przez telefon o tym, jakim kłopotem będzie dla niej zamknięcie przedszkola. Ona nie tylko obawia się zagrożenia ze strony innych kupujących, ale dezorganizacji normalnego życia. To normalne. Wszyscy wiemy o koronawirusie, ale prawie nikt go jeszcze „nie widział”. Każdy z nas miał plany, a tu się okazuje, że to wszystko trzeba skreślić z kalendarza. Wychodzimy ze strefy komfortu, bo nagle musimy inaczej to zaplanować” – mówi prof. Piotr Gałecki Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Jak oswoić kwarantannę

Dolegliwe w kwarantannie jest to, że takiej przymusowej izolacji podlegają osoby zdrowe. Warto jednak uświadomić sobie, by złagodzić jej trudności, że jest tymczasowa i najczęściej nie oznacza totalnej izolacji: zazwyczaj wciąż mamy dostęp do mediów, można komunikować się z otoczeniem. Nie bez znaczenia jest fakt, że na kwarantannie przebywają osoby zdrowe. Specjaliści podkreślają, że to, jak będziemy znosić kwarantannę czy inne formy odizolowania czy też ograniczania aktywności, zależy przede wszystkim od tego, jakie znaczenie nadamy temu faktowi. Zatem bardzo dużo zależy od nas samych i naszej zdolności do autorefleksji. Można zatem ograniczenia potraktować jak wyzwanie, by zrobić coś dobrego, przekuć ją w coś pozytywnego.

Nawet w takiej sytuacji możliwy jest kontekst pozytywny – kwarantannę odbieramy jako spełnianie swojego obywatelskiego obowiązku, coś, co robimy dla innych. Chroniąc siebie, chronię innych, globalnie – mieszkańców naszego kraju, a indywidualnie – swoich rodziców, czy dziadków. Takie prospołeczne zachowanie daje nam poczucie, że robimy coś dobrego, włączamy się w wyższą wartość” – zauważa dr Sławomir Murawiec.

Specjaliści na łamach periodyków medycznych apelują, by wprowadzając ograniczenia, władze apelowały do altruizmu jednostek, a mniej skupiały się na przekazie o restrykcjach za złamanie tych ograniczeń.

Warto też pamiętać, że z badań wynika, że nawet trauma może być przetworzona w coś pozytywnego, np. gdy osoba po doświadczeniu zawału zmienia swoje życie: przestaje siedzieć całymi dniami w pracy, gonić za pieniędzmi, a zaczyna celebrować życie, pomagać innym. W obecnej sytuacji może być podobnie – dzieje się źle, ale wywołuje to altruistyczne zachowania – np. sąsiedzi pomagają sobie w zakupach, troszczą się o siebie nawzajem, interesują stanem zdrowia.

Jednak nie na każdego sytuacja stanu wyjątkowego zadziała tak samo. Dla niektórych kwarantanna ma znamiona przymusowego odosobnienia, zewnętrznych nakazów, zagrożenia – a takie podejście może wywoływać negatywne stany psychiczne. Jeszcze większym kłopotem, może okazać się potrzeba rezygnacji z aktywności zawodowej, niemożność wywiązania się z obowiązków, opiekowania się kimś.

Niebezpieczeństwo epidemii, podkręcanie lęku.

Pierwszym szokiem dla polskiego społeczeństwa był fakt pojawienia się pierwszego przypadku koronawirusa także w Polsce – wszyscy się go spodziewali, bo nie mogło być inaczej, ale jednak dało się zauważyć wzrost napięcia, kiedy pojawił się pierwszy przypadek. Drugi taki moment to informacja o pierwszej śmierci w Polsce z tego powodu. Już nie daleko, za granicą, ale tu, niemal obok.

Lęk, jaki wywołuje w nas koronawirus sprawia, że większość czasu szukamy informacji na jego temat, oglądamy telewizję, sprawdzamy wiadomości w internecie, przeglądamy media społecznościowe, które cały czas informują o nowych zachorowaniach, zgonach, rozprzestrzenianiu się wirusa i szerzą, niestety, także bzdury o tym, jak się można uchronić i co niedługo się stanie. 

To działa na wyobraźnię i wzmacnia lęk. Zdarza się, że popycha do irracjonalnych zachowań, np. do ucieczek z miejsca kwarantanny, zaprzeczania: „Mnie to nie dotyczy, w związku z tym mogę stąd wyjść”, itd. Włączają się mechanizmy obronne” – zauważa psychiatra.

Wszechobecność informacji o koronawirusie i o zagrożeniach jakie niesie, fakt, że ono jest bliskie i realne, będzie lęk wzmacniać, a wiele osób może być tym lękiem sparaliżowana.

Zdaniem specjalistów nawet osoby, które dotychczas nie miały problemów psychicznych, będą odczuwały lęk – o pracę, sytuację materialną, zdrowie – to zbiorowe doświadczenie, nie unikniemy go. Ważne, by podjąć próbę, aby nie ulegać panice.

Czas epidemii trudny dla osób z zaburzeniami lękowymi.

Niektóre osoby są bardziej podatne na działanie szerzącego się niepokoju. To na przykład osoby z problemami psychicznymi, np. zaburzeniami urojeniowymi, którym towarzyszy ciągły lęk np. o to, że są na coś chorzy, tylko nikt jeszcze tego nie wykrył. To grupa osób, która w takiej sytuacji poczuje się bardzo zagrożona.

Prof. Gałecki wskazuje, że osoby, które mają jakiś mankament w funkcjonowaniu osobowości, w postrzeganiu rzeczywistości czy predyspozycje do zaburzeń psychicznych albo cierpią na zaburzenia psychiczne, mają mniejsze zdolności adaptacyjne. A wówczas wyjątkowe sytuacje pogłębiają skrajne postawy. Pacjenci z lękiem uogólnionym, którzy w zupełnie zwykłych warunkach martwią się na zapas – że zachorują, że zabraknie żywności w sklepach, że nie poradzą sobie finansowo – teraz będą martwić się jeszcze bardziej.

Podstawową cechą, która predysponuje do rozwoju każdego zaburzenia psychicznego jest zmniejszona zdolność do adaptacji – to może być kwarantanna, utrata pracy, zmiana statutu materialnego. Jeżeli ktoś ma słabsze zdolności radzenia sobie, może mieć w obecnej sytuacji kłopot” – zwraca uwagę prof. Piotr Gałecki.

Pacjenci z zaburzeniami hipochondrycznymi, czyli lękiem przed chorobą i śmiercią, będą odczuwali spotęgowany niepokój o swoje zdrowie i życie. Ten lęk może być dodatkowo wzmocniony niepewnością wokół służby zdrowia. 

“Osoby z tendencjami hipochondrycznymi funkcjonują lepiej, gdy wiedzą, że w pobliżu jest lekarz, gdy mają do kogo zadzwonić, gdyby coś się działo – to daje im poczucie bezpieczeństwa. A kiedy taka osoba czyta informacje, że gdzieś brakuje personelu, a gdzieś sprzętu, to ich lęk się nakręca. Pojawia się wizja, że w razie potrzeby nie będzie wystarczającej pomocy i zaczynają panikować” – tłumaczy psychiatra.

Uważa się, że ostry stres jesteśmy w stanie znosić kilka tygodni, potem przechodzi on w stres przewlekły, który może mieć niestety na nas niekorzystny wpływ w każdym obszarze funkcjonowania.

Jak nie dać się panice.

Nie poddawaj się atmosferze strachu.

Niepokój w obecnej sytuacji jest naturalną reakcją, ale ważne, by nami nie owładnął. Wspólne przeżywanie, także niepokoju, ma pozytywne strony pod warunkiem, że ma to wymiar wspierający, a nie wzmacniający lęk. Warto zwrócić uwagę, że to jest doświadczenie nas wszystkich i dobrze jest być w kontakcie z innymi: dzwonić do siebie nawzajem, pytać o zdrowie, interesować się problemami, pomagać je rozwiązywać, a zatem szukać dróg rozwiązania problemu, a nie nakręcać spirali wzajemnego lęku i strachu.

Mądrze korzystaj z mediów.

Nie chodzi jednak o zupełne odcinanie się od mediów, chociażby ze względu na zarządzenia władz państwowych, które warto i trzeba znać. Lepiej jednak to sobie jakoś ucywilizować, dawkować. Np. przeglądam internet o określonych godzinach, poświęcam na to konkretną ilość czasu, sprawdzam tylko, co nowego, a nie poszukuję wszystkiego co na ten temat zostało napisane. Bo im więcej wchodzi się w internet, tym łatwiej natknąć się na informacje straszące, nieprawdziwe” – ostrzega dr Murawiec. Warto pamiętać, że w sieci rozprzestrzenia się mnóstwo nieprawdziwych informacji i nie przyjmować bezkrytycznie kolejnych sensacyjnych doniesień.

Ważne jest uzmysłowienie sobie naszej sieci kontaktów i miejsca w społeczeństwie

Spróbujmy spojrzeć na sytuację nie tylko z perspektywy indywidualnej. Takie nastawienie łatwiej przychodzi w społeczeństwach o wysokim znaczeniu rodziny i/lub kolektywnych, w których jednostki mają sporą tendencję do kierowania się dobrem społeczeństwa i ludzkości. To pierwotne wartości – grupa musi przetrwać. Z czasem jednak coraz bardziej się indywidualizowaliśmy, a to wymaga spojrzenia w szerszej perspektywie, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni.

WHO w swoich wytycznych proponuje, aby lęk zamienić na empatię.

To jest bardzo dobre podejście. Bo jeśli będę się trząsł ze strachu, to będzie mnie paraliżował lęk, a jeżeli będę myślał o innych, o tym, jak mogę komuś pomóc, to może wyjdzie z tego coś dobrego, a do tego będę mógł myśleć o sobie z poczuciem dumy, że w tych trudnych czasach sprostałem” – podkreślają specjaliści.

Krajobraz po epidemii.

W którymś momencie epidemia zacznie wygasać, ale jej skutki częściowo pozostaną – począwszy od gospodarczych po psychiczne. To raczej nie uniknione. Może się bowiem okazać, że dalekosiężne skutki będą poważne – na skutek epidemii zachwiana zostanie stabilizacja finansowa niektórych osób, niektórzy stracą pracę.

W naszym szpitalu odwołaliśmy wszystkie psychoterapie i wizyty ambulatoryjne, które nie są niezbędne, przeszliśmy na wystawianie e-recept. Osoby, które pracują na kontrakcie lub umowę zlecenie martwią się tym, że nie będą pracować, a tym samym zarabiać” – zwraca uwagę prof. Gałecki.

Ale obecna sytuacja może też przynieść zmiany wręcz cywilizacyjne – w ekspresowym tempie rozwiną się wszelkie formy e-usług, część osób, które przeszły na pracę zdalną, pozostanie już w takiej formule – a to z czasem pociągnie za sobą kolejne zmiany. Na zawsze prawdopodobnie pozostaną teraz niektóre wprowadzane procedury – jak choćby dotyczące przestrzegania higieny w firmach.

W końcu jednak sytuacja się unormuje, a emocje zaczną opadać. Za parę lat to, co dzieje się teraz, może stać się to przedmiotem opowieści na temat osobistych przeżyć związanych z pandemią – to będzie zapamiętane do końca życia i opowiadane jako rodzinne historie.

Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Ustawa COVID-19

Ustawa COVID-19

Ustawa COVID-19 z dnia 2 marca 2020r.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu cyt.: “(…) Celem wydania ustawy jest określenie zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ustawa określa zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby, określenie zadań organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnień i obowiązków świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad pokrywania kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (…)”. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP dnia 07 marca 2020r.

Pełna treść ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych określenia zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, podejmowania działań przeciw epidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia.  Rządowe Centrum Legislacji.

Specustawa (t.j. Dz.U. 2020 poz. 374 ze. zm.)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zmiana - Specustawy (Dz.U. 2020 poz. 567)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zmiana - Specustawy (Dz.U. 2020 poz. 568)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zmiana - Specustawy (Dz.U. 2020 poz. 695)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zmiana - Specustawy (Dz.U. 2020 poz. 875)

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Kiedy Ustawa COVID-19 wchodzi w życie.

Zgodnie z art. 37 ustwa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przeciwdziałanie COVID-19.

Uwagę przykuwa definicja, która zakłada, ze ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie czynności związane:

 1. ze zwalczaniem zakażenia,
 2. z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
 3. z profilaktyką,
 4. ze zwalczaniem skutków choroby – w tym społeczno – gospodarczych

Zdalna praca na podstawie decyzji pracodawcy.

Pracodawca kierując się celem, jakim jest przeciwdziałanie COVID-19, może autonomicznie, samodzielnie, podjąć decyzję o poleceniu pracownikowi wykonywania pracy przez oznaczony czas, poza miejscem jej stałego wykonywania. Praca zdalna podejmowana jest zatem w celu przeciwdziałania COVID-19, przeciwdziałaniu rozumianemu, według definicji z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19. 

Procedura Pracy zdalnej w związku z COVID-19.

Szczegółowy opis zasad postępowania przez pracodawcę, niezbędne wzory dokumentów merytoryczne omówienie zagadnienia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dyżur medyczny a dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dyżur medyczny a zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem.

Zasady wypłacania zasiłku dodatkowego opiekuńczego dla personelu medycznego w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych.

Zasiłek chorobowy równy 100% podstawy wymiaru.

Zasiłek chorobowy równy podstawie wymiaru.

Zasiłek chorobowy równy podstawie wymiaru jednak tylko w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i tylko w wyjątkowych sytuacjach. Czytaj więcej o zmianach, jakie wprowadza Specustawa COVID-19.

Nie stosuje się Ustawy prawo zamówień publicznych.

Transport realizowany przez zespoły ujęte w wykazie.

Wykaz podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia

Teleporady w związku z COVID-19.

Teleporady w związku z COVID-19.

Teleporady w związku z COVID-19, jak rozpocząć ich udzielanie. Instrukcja CSIOZ opisująca sposób podłączenia do Centralnego Systemu Teleporad.

Zawieszenie wykonywania obowiązków związanych z przekazywaniem NFZ informacji o listach oczekujących, udostępnianiem elektronicznej rejestracji i monitorowania kolejki on-line, przypominaniem o wyznaczonym terminie udzielania świadczeń

Zawieszenie w części obowiązków PWDL / NFZ.

Zawieszenie obowiązku przekazywania list oczekujących do NFZ, udostępniania elektronicznej rejestracji, monitorowania kolejek online, przypominania o terminie świadczenia.

Uprawnienie do wprowadzenia standardów w zakresie ograniczeń dla Ministra Zdrowia.

Aplikacja kwarantanna domowa.

Aplkacja kwarantanna domowa.

Wszystkie osoby, które skierowane zostały na przymusową kwarantannę, w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 muszą zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym aplikację, za pomocą używania której, będą potwierdzać realizację obowiązku kwarantanny, zatem muszą używać tej aplikacji.

Regulator cen i marży maksymalnych.

Ustawa w sposób precyzyjny określa przesłanki, jakimi należy się kierować ustalając maksymalne ceny i maksymalne marże oraz tryb przeprowadzania kontroli stosowania przepisów.

Sposób finansowania świadczeń i transportu.

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określi zasady sprawozdawania oraz warunki rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, albowiem do sprawozdawania i rozliczania świadczenia nie stosuje się przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Rada Ministrów z uprawnieniami względem jednostek samorządu terytorialnego.

Minister Zdrowia z uprawnieniami względem podmiotów leczniczych.

Zadanie może dotyczyć w szczególności:

 • zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego
 • lub przekazania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym.

Zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego nie wymagają podjęcia aktów, w tym uchwał, właściwych organów administracji publicznej, a wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego są nieodpłatne. W przypadku wyznaczenia zadania, o jakim mowa zapewnia się środki na pokrycie wydatków związanych z jego wykonaniem. W przypadku poniesienia przez podmiot leczniczy szkody przy wykonywaniu zadania, minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany do jej naprawienia.

Wojewoda i Minister Zdrowia z uprawnieniami wydawania poleceń.

Wyłączenie prawa budowlanego.

Wyłączone badania wstępne i kontrolne.

Zawieszenie badań okresowych pracowników.

Treść tego przepisu pokazuje dobitnie wolę ustawodawcy do tworzenia nieskrępowanych warunków dla realizacji zadań wynikających z Ustawy COVID-19.

Badania wstępne i kontrolne a brak dostępności lekarza.

Badania wstępne i kontrolne wykonywane przez innego lekarza niż lekarz uprawniony.

Omówienie zasad wykonywania badań wstępnych i kontrolnych przez innego lekarza niż lekarz uprawniony, w związku z brakiem dostępności.

Biura podróży i odstąpienia od umów przez konsumentów.

Specjalne uprawnienia biur podróży w związku z COVID-19

Prowadzisz biuro podroży, jako organizator stanąłeś przed problemem masowych rezygnacji z imprez turystycznych swoich klientów a nie chcesz stracić płynności finansowej, ten materiał jest dla Ciebie.

Szerzej o zagadnieniu odstąpienia od umowy zawartej z biurem podróży pisaliśmy w naszym tekście “Czy można rozwiązać umowę z powodu koronawirusa”.

Przewoźnicy zwolnieniu z obowiązku wypłat odszkodowań.

Farmaceuta z uprawnieniem do wystawienia recepty.

Kary za nie przestrzeganie hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.

Kary za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.

Treść regulacji wskazuje jednoznacznie, istnieją mechanizmy do nakładania kar administracyjnych oraz do ustalania warunków ich nakładania. Wspływy z kar zasilają budżet państwa.

Zmiany w budżecie, dotacje celowe.

Przedłużenie ważności badań lekarskich z powodu COVID-19

Przedłużona została ważność orzeczeń lekarskich wstępnych, kontrolnych, okresowych, które utraciłyby ją po dniu 07 marca 2020r.

Kwartalne sprawozdania.

Okres obowiązywania 180 dni.

Podsumowanie

Przytoczone przepisy Ustawy COVID-19 nie stanowią wyczerpującej bazy wiedzy nt. postępowań, jakie mogą mieć miejsce w kryzysowych, wyjątkowych sytuacjach. Ustawa COVID-19 zawiera bowiem szereg regulacji zmieniających przepisy krajowe, jak również wprowadza szereg delegacji.

Zmiany w przepisach wprowadzone Ustawą COVID-19 obejmują Ustawy z:

 • 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020,
 • 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,
 • 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238),
 • 3 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571),
 • 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.),
 • 3 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23,
 • 6 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460),
 • 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),
 • 6 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148 i 284),
 • 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322),
 • 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284),
 • 9 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 1846,
 • 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
 • 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 • 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 322),

Wallner HD-120 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 10
Czas ciągłej pracy:  10 mm
Szerokość cięcia (mm) 4×30 mm

 

Fellowes
92Cs

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 18
Czas ciągłej pracy: 
30 mm
Szerokość cięcia (mm): 4×38 mm

 

Wallner HD-220 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 14
Czas ciągłej pracy:  12 mm
Szerokość cięcia (mm) 4×20 mm

 

Fellowes AutoMax 100M

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 23 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 100/10
Czas ciągłej pracy:  15 mm
Szerokość cięcia (mm): 4×10 mm

Odzyskaj 100 pln od producenta

Niszczarka Fellowes
Microshred 450M

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 22 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  10 mm
Szerokość cięcia (mm): 2×12 mm

 

 

Fellowes Microshred 99Ms

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 34 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 14
Czas ciągłej pracy:  20 mm
Szerokość cięcia (mm): 2×14 mm

Fellowes
AutoMax 200M

Poziom DIN (66399) P-5
Pojemność kosza (litry) 32 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 200/10 podajnik
Czas ciągłej pracy:  20 mm
Szerokość cięcia (mm) 2×14 mm

Odzyskaj 200 pln od producenta

Hsm Securio C18
1,9 x 15 mm

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  15 mm
Szerokość cięcia (mm): 1,9×15 mm