Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Odpowiedź MZ w sprawie dostępu do certyfikatów

Odpowiedź MZ w sprawie dostępu do certyfikatów

Odpowiedź MZ w sprawie dostępu do certyfikatów

Odpowiedź MZ w sprawie dostępu do certyfikatów unijnych COVID-19 w sytuacji zmiany numeru identyfikacyjnego PESEL. Przypomnijmy o tym problemie zasygnalizowanym przez RPO pisaliśmy w naszym opracowaniu „Brak dostępu do unijnego certyfikatu COVID„.

Dowiedz się więcej

Brak dostępu do unijnego cyfrowego COVID

Brak dostępu do unijnego cyfrowego COVID po zmianie PESEL

Brak dostępu do unijnego cyfrowego COVID

Brak dostępu do unijnego cyfrowego COVID po zmianie numeru PESEL. Rzecznik Praw Obywatelskich, w swoim wystąpieniu z dnia 08 września 2021r., zasygnalizował problem z dostępem do unijnego certyfikatu COVID.

Dowiedz się więcej