Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Odpowiedź MZ w sprawie dostępu do certyfikatów

Odpowiedź MZ w sprawie dostępu do certyfikatów

Odpowiedź MZ w sprawie dostępu do certyfikatów

Odpowiedź MZ w sprawie dostępu do certyfikatów unijnych COVID-19 w sytuacji zmiany numeru identyfikacyjnego PESEL. Przypomnijmy o tym problemie zasygnalizowanym przez RPO pisaliśmy w naszym opracowaniu „Brak dostępu do unijnego certyfikatu COVID„.

Dowiedz się więcej

Brak dostępu do unijnego cyfrowego COVID

Brak dostępu do unijnego cyfrowego COVID po zmianie PESEL

Brak dostępu do unijnego cyfrowego COVID

Brak dostępu do unijnego cyfrowego COVID po zmianie numeru PESEL. Rzecznik Praw Obywatelskich, w swoim wystąpieniu z dnia 08 września 2021r., zasygnalizował problem z dostępem do unijnego certyfikatu COVID.

Dowiedz się więcej