Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Pilotaż przeglądu leków

Program pilotażu przeglądów lekowych

Pilotaż przeglądu leków

Pilotaż przeglądu leków. W dniu 17 sierpnia 2021r., opublikowany zostało na stronach Rządowego Centrum Legislacji – Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych. Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty z treści uzasadnienia do projektowanych przepisów. Dzięki nim będą mieli Państwo możliwość zrozumienia tematu.

Dowiedz się więcej