Serdecznie dziękujemy za zaufanie!

Nasi pracownicy niebawem skontaktują się z Państwem

Kompleksowe wsparcie w realizacji projektów w ramach działania Cyberbezpieczny samorząd

Kontakt

Dominik Spałek
tel. 694 494 240
biuro@prostetorodo.pl

Szkolenia dla pracownikó JST

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa

W ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd Grantobiorcy mogą pokrywać wydatki poniesione w związku z zakupem / organizacją szkoleń zarówno stacjonarnych, jak i prowadzonych w systemie online, szkoleń dedykowanych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Warunkiem jednak kwalifikowalności takich wydatków jest, aby zostały one przeprowadzone przez podmioty posiadające stosowną wiedzę oraz

. Zakup i organizacja szkoleń stacjonarnych lub/ i online dedykowanych dla pracowników JST zorganizowanych przez podmioty posiadające stosowną wiedzę oraz m.in. 2 letnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń budujących i wzmacniających świadomość cyberzagrożeń. Kwalifikowalność kosztów tylko w okresie realizacji projektu.

Wsparcie szkoleniowe.

Realizujemy programy szkoleniowe objęte przedmiotem wsparcia w ramach finansowania z projektu. Zapewniamy doświadczoną i merytorycznie przygotowaną kadrę trenerską. Wsparcie szkoleniowe realizowane jest w obszarze cyberbezpieczeństwa, ochrony danych.

Wsparcie audytowe.

W ramach projektu Grantobiorcy zobowiązany są do przeprowadzenia określonych działań audytowych, co ma pozwolić na ocenę efektywności podjętych przez nich działań. Nasi eksperci realizują te usługi, posiadają zgodne z wytycznymi kwalifikacje, co gwarantuje ich rzetelną realizację zadań.