Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Sygnaliści osoby zgłaszające przypadki naruszenia prawa

Sygnaliści osoby zgłaszające przypadki naruszenia prawa

Sygnaliści osoby zgłaszające przypadki naruszenia praw. Dnia 26 listopada 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nazywana w skrócie dyrektywą o ochronie sygnalistów.

Aktualności