Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Sygnaliści osoby zgłaszające przypadki naruszenia prawa