Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wzór porozumienia w sprawie pracy zdalnej

299,00 

Wzór porozumienia w sprawie pracy zdalnej

Opis

Wzór porozumienia w sprawie pracy zdalnej

Pracodawców objęci  działaniem organizacji związkowej, jednej bądź kilku, zobowiązani zostali przez ustawodawcę do zachowania określonego trybu wprowadzenia pracy zdalnej. Pracodawcy zobligowani zostali do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi. Porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w zakładzie pracy. Zawarcie porozumienia oznacza, iż wszystkie stanowiska dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej muszą zostać uzgodnione ze związkami zawodowymi. Innymi słowy, treść całego porozumienia musi zostać uzgodniona i zaakceptowana przez negocjujące strony.  

Do wejścia w życie przepisów pozostało ...

Dni
Godziny
Minuty
Przepisy dotyczące pracy zdalnej już obowiązują, jeśli wciąż brak Państwu dokumentacji dotyczącej pracy zdalnej zapraszamy.

Omówienie przepisów dotyczacych pracy zdalnej ...

Omówienie przepisów

W ramach kupowanego pakietu dokumentów, otrzymują Państwo szczegółowe omówienie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy. Dzięki temu z łatwością będą mogli Państwo je stosować w praktyce.

Opis trybu postępowania pracodawcy przy wprowadzaniu pracy zdalnej

Dokumentacja zawiera także opis procedury, jaką należy zachować, aby wprowadzić pracę zdalną. Precyzyjnie wskazujemy, w jakich okolicznościach zawierane jest porozumienie z organizacjami związkowymi, kiedy wystarczy uzgodnienie regulaminu, a kiedy pracę zdalną wprowadza się obwieszczeniem, a kiedy zawiera się porozumienie z pracownikiem.

Wzór porozumienia w sprawie pracy zdalnej zawieranego ze związkami zawodowymi

Kupując pakiet dokumentów wraz z porozumieniem otrzymają Państwo

 • Wprowadzenie do tematu i omówienie przepisów Kodeksu pracy dot. pracy zdalnej.
 • Propozycje zapisów do umowy o pracę w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej przy zawarciu umowy o pracę.
 • Wniosek pracodawcy dotyczący pracy zdalnej po zawarciu umowy o pracę.
 • Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej w szczególnych okolicznościach.
 • Wzór odmowy pracodawcy co do wniosku pracownika o prace zdalną w szczególnych okolicznościach.
 • Wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.
 • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w szczególnych okolicznościach.
 • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.
 • Odwołanie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt porozumienia.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt regulaminu – w przypadku braku uzgodnienia porozumienia.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt ustaleń z przedstawicielem załogi.
 • Wzór informacji przekazywanej pracownikowi w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
 • Procedura Ochrony Danych Osobowych w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
 • Materiał szkoleniowy dotyczący Procedury Ochrony Danych Osobowych
 • Wzór protokołu kontrolnego
 • Oświadczenie pracownika potwierdzające zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
 • Oświadczenie pracownika zawierające potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.