Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wsparcie dla IOD w medycynie

69,00 2 299,00 

Wsparcie dla IOD w medycynie

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę, wsparcia IOD w codziennej pracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudnym i odpowiedzialnym zadaniem jest pełnienie funkcji IOD w medycynie. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wyjątkowa jest specyfika podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych i otoczenia, w jakim funkcjonują. Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie proponowanych form wsparcia, dla każdego komu jest ono potrzebne.

Forma komunikacji:

Aby wsparcie miało charakter merytoryczny a jednocześnie udzielane było dynamicznie a uzyskiwane wyjaśnienia były wyjaśnieniami merytorycznymi przewidujemy, iż wsparcie realizowane będzie w kontakcie bezpośrednim, w formie spotkań na żywo online oraz telefonicznym albo email.

Rodzaje wsparcia:

W zależności od potrzeb Państwa przewidujemy trzy warianty wsparcia.

  • Pierwszą formą wsparcia będzie możliwość możliwość zadania konkretnego pytania, przedstawienia stanu faktycznego, przedyskutowania go i wypracowania wspólnie stanowiska kończącego.
  • Drugą formą wsparcia będzie możliwość uzyskania wyjaśnień merytorycznych na etapie realizowanego wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych w medycynie, przez okres 3 miesięcy.
  • Trzecią kompleksową formą wsparcia będzie możliwość stałego, konsultowania wszelkich sytuacji, z jakimi IOD będzie miał styczność w swojej codziennej pracy przez okres 12 miesięcy.

 

Opis

Wsparcie dla IOD w medycynie

Decydując się na współpracę z nami zyskują Państwo pewność i zaangażowanie z naszej strony. Mamy świadomość tego, jak odpowiedzialnym zadaniem jest sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Różnorodność i liczba sytuacji, jakie wymagają analizy pod kątem tematyki ochrony danych sprawia, iż ilość pracy, jaką IOD musi wykonywać stale wzrasta. Dokładając do tego liczbę obsługiwanych jednostek, mamy świadomość tego, że wsparcie w pracy IOD jest potrzebne.

Kto udzielał będzie wsparcia ...

mgr Magdalena Waszak Proste to RODO

mgr Magdalena Waszak Inspektor ochrony danych w podmiotach publicznych i prywatnych związanych głównie z sektorem ochrony zdrowia. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej oraz studiów podyplomowych pod patronatem UODO w zakresie ochrony danych osobowych w administracji i biznesie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001 – certyfikat Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Członek SPOD oraz SABI. Od 2007 r. lat związana z branżą medyczną i sportową a od 2011 r. z ochroną danych osobowych. Doświadczony praktyk, współautorka publikacji i szkoleń na PTR.

Dominik Spałek Założyciel portalu Proste to RODO

mgr Dominik Spałek, mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Założyciel portalu informacyjnego poświęconego tematyce ochrony danych, w tym danych osobowych www.prostetorodo.pl Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej. 

Jakie są rodzaje wsparcia ...

Wsparcie dla IOD w medycynie przybierać będzie trzy podstawowe formy. Naturalnie nie zamykamy się na inne Państwa propozycje ukształtowania naszej współpracy.

Pytanie odpowiedź - pierwsza rodzaj pomocy

Naturalnie będzie to najczęściej wybierana forma wsparcia. Za każdym razem, kiedy tylko dana sytuacja będzie na tyle problematyczna, że poczują Państwo potrzebę jej skonsultowania, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wsparcie w zależności od problematyki zagadnienia realizowane będzie poprzez udzielenie wyjaśnień w postaci korespondencji email, albo z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Odpowiedź udzielana jest do 48 godz. (w dni robocze)

Wsparcie wdrożeniowe - drugi rodzaj pomocy

Realizując wdrożenie RODO w medycynie, wielu napotyka problemy, bądź wątpliwości, z którymi warto jest zmierzyć się jednak nie w samotności. Z tego względu druga forma wsparcia jest właśnie pomocą polegającą na konsultowaniu i wyjaśnianiu problematycznych kwestii przez Państwa przedstawianych. Wsparcie w zależności od problematyki zagadnienia realizowane będzie poprzez udzielenie wyjaśnień w postaci korespondencji email, albo z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Z uwagi jednak na złożoność zagadnień na etapie wdrożenia RODO w medycynie preferowane będą spotkania na żywo online. Należy jednak uczciwie zasygnalizować, iż ta forma wsparcia nie polega na zrealizowaniu za Państwa całkowitego wdrożenia. Naturalnie taką usługę również możemy wykonać, jednak wg. indywidualnie uzgodnionych warunków. Odpowiedź udzielana jest do 48 godz. (w dni robocze)

Wsparcie bieżące - trzeci rodzaj pomocy

Dynamika sytuacji, z jakimi spotykają się IOD w swojej pracy sprawia, iż często muszą przejmować inicjatywę i analizować sytuacje, które znacząco wykraczają poza zakres przepisów o ochronie danych osobowych. W ramach wsparcia bieżącego mają Państwo możliwość konsultowania właśnie takich sytuacji, z którymi  się spotykacie na bieżąco. Wsparcie dla IOD w medycynie w tym wariancie realizowane będzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie jak i online w ramach spotkań zdalnych. Wsparcie realizowane będzie przez rok, z możliwością przedłużenia. Odpowiedź udzielana jest do 48 godz. (w dni robocze)

Wsparcie dla IOD w medycynie - jak zamówić ...

Po prostu wystarczy wybrać interesującą Państwa opcję wsparcia, w górnej części strony, wypełnić formularz zamówienia, wówczas skontaktuje się z Państwem Pan Mariusz Stasiak vel Stasek i ustalicie państwo dalszy plan działania.

Informacje dodatkowe

Rodzaj wsparcia

Chcę zadać pytanie, Potrzebuję wsparcia we wdrożeniu, Potrzebuję wsparcia na stałego