Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wniosek o organizację zajęć w żłóbku, przedszkolu, szkole

69,00 

Wniosek o organizację zajęć w żłóbku, przedszkolu, szkole

Przygotowaliśmy gotowe wzory wniosków, którymi można się odpowiednio posłużyć w danej sytuacji:

  • Wniosek o organizację zajęć w przedszkolu / oddziale przedszkolnym.
  • Wniosek o organizację zajęć opiekuńczych na terenie żłobka.
  • Wniosek o organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Format pliku: Edytowalny MS Word
Autor: Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Wniosek o organizację zajęć w żłóbku, przedszkolu, szkole