Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wdrożenie EDM w placówce medycznej

0,00 

Kompleksowa usługa w zakresie wdrożenia EDM.

Kompleksowe usługi w zakresie wdrożeń rozwiązań informatycznych w podmiotach medycznych, przygotowujących system teleinformatyczny jednostki do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej.

Gwarantujemy:

Merytoryczną konsultację tematu, do tego audyt wstępny i indywidualny plan działania w zakresie wdrożenia EDM w PWDL. Elastyczność i otwartość na negocjacje cenowe, do tego terminowość i rzetelność.

Zadania określimy wspólnie:

Zakres naszych prac określimy na podstawie Państwa oczekiwań, nie mniej jednak proponujemy pomoc m.in. przy:

  • Audyt systemu pod kątem gotowości do prowadzenia dokumentacji w postaci elektornicznej.
  • Przygotowanie i pomoc w realizacji Programu Pilotaż EDM.
  • Wdrożenie EDM dla aplikacji gabinetowych.
  • Modernizacje sprzętowe systemu teleinformatycznego jednostki.
  • Modernizacje lokalowe jednostki.
  • Przeszkolenie personelu do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej.
  • Inne.

Bezpłatna konsultacja:

Po dodaniu produktu do koszyka, za cenę 0,00 zł i jego zamknięciu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie, celem omówienia zasad współpracy. Decyzję o ewentualnej współpracy i jej zakresie podejmą Państwo samodzielnie po bezpłatnych konsultacjach i wspólnym uzgodnieniu warunków.

 

Opis

Wdrożenie EDM w placówce medycznej.

Wdrożenie EDM w placówce medycznej to zadanie, którego realizacja wymaga odpowiedniego przygotowania i zaplanowania poszczególnych działań. Kompleksowe usługi informatyczne w zakresie przygotowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w placówkach medycznych. Zadania realizowane zgodnie z przepisami prawa i według precyzyjnie określonych przez nie wytycznych. Gwarantuje to zgodność wdrożenia i poprawność działania systemu.