Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dokumentacja medyczna po zmianach.

449,01 

Warsztaty szkoleniowe on-line:

Przygotuj się do stosowania w praktyce nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r., poz 666).

Szkolenie skierowane jest do:

 • kadry zarządzającej podmiotami medycznymi,
 • inspektorów ochrony danych osobowych,
 • pracowników podmiotów ambulatoryjnych – lekarzy,
 • pracowników zajmujących się prowadzeniem dokumentacji, jej udostępnianiem,
 • fizykoterapeutów,
 • lekarzy i pielęgniarek prowadzących indywidualne praktyki.

Uczestnicząc w naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo w szczególności o tym:

 • jakiego rodzaju zmiany zostały wprowadzone treścią nowego Rozporządzenia.
 • co zmieniło się we wzorach dokumentacji dotychczas stosowanej,
 • kiedy należy prowadzić dokumentację w postaci elektronicznej,
 • jakie są terminy dla wdrożenia w życie nowych przepisów,
 • co należy brać pod uwagę modernizując swój system informatyczny,
 • jak należy prowadzić nową dokumentację medyczną,
 • w jaki sposób będzie można udostępniać dokumentację medyczną,
 • jakie są mechanizmy podpisywania dokumentacji medycznej po zmianach.

Certyfikaty szkoleniowe.

Każdy z uczestników otrzyma indywidualny, imienny certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatów.

Data szkolenia: 18 maja 2020r.
Szkolenie od 9:00 do 16:00

15 w magazynie

Opis

Dokumentacja medyczna po zmianach.

Jak prowadzić dokumentację medyczną, oto pytanie, które spędza sen z powiek lekarzom,osobom zarządzającym podmiotami medycznymi, administratorom systemów informatycznych, a także inspektorom ochrony danych. Dnia 15 kwietnia 2020r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020, poz. 666).

Przygotowaliśmy dla Państwa dedykowane warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce nowego Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej. Mamy świadomość tego, jak wiele wyzwań staje przed Państwem, jak wiele zmian będzie do wprowadzenia. Angażując nasze doświadczenie praktyczne oraz wiedzę naszych ekspertów opracowaliśmy program szkoleniowy, który ufamy, iż będzie dla Państwa realną pomocą w przygotowaniu się do wdrożenia do stosowania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Ramowy program szkolenia:

Wprowadzenie – rodzaje dokumentacji medycznej.
Zasady przechowywania dokumentacji medycznej, okresy jej przechowywania.
Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej, jako zasada z wyjątkami.
Warunki jakie musi spełnić system teleinformatyczny do prowadzenia dokumentacji medycznej elektronicznej.
Udostępnianie dokumentacji medycznej, udostępnianie informacji o stanie zdrowia.
Udostępnianie wyników badań.
Podpisywanie dokumentacji medycznej według nowych zasad.
Przyjmowanie oświadczeń pacjenta do dokumentacji medycznej.

 • Zgody medyczne.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wciąż jest problemem.
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Umowy powierzenia przetwarzania.

Co z numerowaniem stron w dokumentacji.
Pacjent NN.
Jak postępować w przypadku dokumentacji dostarczanej przez pacjenta.
Czy będzie trzeba skanować dokumentację medyczną.
Zakres dokumentacji – indywidualnej.
Zakres dokumentacji – zbiorczej.

Dokumentacja podmiotu leczniczego udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
Historia zdrowia i choroby.
Treść historii choroby.
Dokumentacja indywidualna zewnętrzna.
Dokumentacja zbiorcza.
Różnica między prowadzeniem dokumentacji medycznej w postaci papierowej a elektronicznej.
Wykaz przyjęć,
Wykaz pracowni diagnostycznej
Wykaz zabiegów.
Wykaz świadczeń udzielanych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Karta przebiegu ciąży.

Dokumentacja zakładu rehabilitacji leczniczej.
Dokumentacja lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej.
Dokumentacja fizjoterapeuty udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej.
Dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.
Szczególne rodzaje dokumentacji.

Bonus szkoleniowy dla IT.

Omówienie technicznych aspektów z którymi zmierzyć będą musiały zmierzyć się podmioty medyczne wdrażające nowe rozporządzenie.
Przedstawienie przykładowych schematów
doposażenia / rozbudowy dla systemu teleinformatycznego jednostki medycznej.
Zwrócenie uwagi na konieczność racjonalnego planowania zakupów
sprzętu informatycznego.

Szpitale – w innym terminie.

Mając na uwadze fakt, iż treść rozporządzenia wprowadza obszerne zmiany, podjęliśmy decyzję o tym, iż merytorycznie szkolenie z dokumentacji dedykowane dla szpitali, zorganizowane zostanie w kolejnym terminie.

Więcej informacji o szkoleniu:

Więcej informacji o szkoleniu znajdą Państwo tutaj >>>