Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Regulamin sklepu internetowego

1 499,00 

Regulamin sklepu internetowego

Uchwalona 27 listopada 2019 r. tzw. Dyrektywa Omnibus – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, OJ L 328, 18.12.2019, s. 7–28. – przewiduje wprowadzenie szeregu istotnych zmian w unijnym prawie ochrony konsumentów. Przepisy Dyrektywy Omnibus, jak również przepisy implementujących ww. dyrektywę ustaw krajowych, będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców, w szczególności tych przedsiębiorców którzy działają w środowisku cyfrowym.

Regulamin dla sklepu internetowego zawiera:

Przygotowany przez nas pakiet dokumentów składa się z wzorcowej dokumentacji, jaką tworzą:

 • Regulamin Sklepu Internetowego
 • Polityka Prywatności
 • Polityka Cookies
 • Polityka pozyskiwania zgód marketingowych
 • Klauzule Informacyjne RODO dla Klientów Sklepu

 

Opis

Regulamin sklepu internetowego ...

Regulamin sklepu internetowego – przygotowaliśmy dla przedsiębiorców prowadzących tzw. e-handel wzorcową dokumentację, jaką mogą wykorzystać dla prowadzenia swojej sprzedaży online. Mamy świadomość tego, jak wiele jest rozwiązań, które mogą być zastosowane w związku z projektowaniem sklepu internetowego, z tego względu szczegółowo opisujemy, jakie elementy zawiera przygotowana przez nas wzorcowa dokumentacja.

Regulamin sklepu internetowego ...

Dokument zasadniczy opisujący zasady udzielania świadczeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ramowy spis treści zagadnień, jakie opisane zostały we wzorcowej dokumentacji, na którą składają się:

 • Regulamin dla sklepu internetowego
 • Polityka Prywatności
 • Polityka Cookies
 • Procedura pozyskiwania zgód marketingowych
 • Klauzule Informacyjne

Ramowy spis treści dokumentacji:

 • Wprowadzenie
 • Definicje użytych pojęć
 • Informacje dotyczące Przedsiębiorcy
 • Warunki i konsekwencje akceptacji regulaminu
 • Zasady prezentacji cen w tym cen promocyjnych
 • Zasady weryfikacji opinii
 • Tryb zawarcia umowy
 • Warunki płatności
 • Warunki techniczne dla korzystania z serwisu
 • Umowy zawierane z konsumentem
 • Umowy zawierane z przedsiębiorcą na prawach konsumenta
 • Umowy zawierane z przedsiębiorcą
 • Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
 • Prawo odstąpienia od umowy
 • Formularze reklamacyjne
 • Formularz odstąpienia od umowy
 • Polityka prywatności
 • Polityka cookies
 • Procedura pozyskiwania zgód marketingowych
 • Wzory oświadczeń o wyrażeniu zgody na marketing bezpośredni
 • Wzory oświadczeń o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych
 • Klauzula Informacyjna RODO dla Klientów sklepu internetowego