Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych w podmiocie medycznym

199,00 259,00 

Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych w podmiocie medycznym

Dokumentacja dedykowana dla tych podmiotów medycznych szpitali, przychodni, które rejestrują bądź planują wprowadzić nagrywanie rozmów telefonicznych. np. w rejestracji, na SOR, czy w ramach NiŚOZ. Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych to dokument kompleksowo opisujący proces rejestracji, przechowywania, udostępniania i monitorowania nagrań.

Różne podstawy prawne nagrywania rozmów

Pamiętać należy, iż w praktyce różne są podstawy prawne legalizujące rejestrowanie rozmów telefonicznych. W przypadku Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej wprowadzony został obowiązek rejestrowania rozmów telefonicznych, o czym więcej pisaliśmy w naszym opracowaniu „Nagrywanie rozmów NiŚOZ” Zupełnie jednak inaczej wygląda sytuacja, kiedy ADO decyduje się na nagrywanie rozmów np. w rejestracji podmiotu medycznego, czy na SOR.

Pakiet dokumentów

Każdy z kupujących otrzymuje w ramach pakietu następujące dokumenty:

 • Regulamin rejestrowania / nagrywania / monitorowania rozmów telefonicznych dla PWDL
 • Regulamin rejestrowania / nagrywania / monitorowania rozmów telefonicznych dla NiŚOZ
 • Uzupełniony wpis do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych RCPD
 • Zapisy, jakie należy zamieścić w Regulaminie Pracy po wprowadzeniu nagrywania rozmów.
 • Informacje dla pracowników, do przekazania i umieszczenia w aktach osobowych.

Autor: mgr Magdalena Waszak

Opis

Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych w podmiocie medycznym

Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych w podmiocie medycznym to dokument określający zasady rejestracji rozmów uwzględniający różne podstawy prawne i obowiązki podmiotów medycznych, które stosują takie rozwiązania przy nagrywaniu rozmów np. na rejestracji czy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Regulamin dla PWDL i NIŚOZ ...

Jedna z nich dedykowana jest dla tych podmiotów medycznych, które dokonują rejestracji rozmów w związku z udzielaniem świadczeń w szerszym zakresie aniżeli tylko w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Regulamin dla NIŚOZ ...

Drugi wariant regulaminu przygotowany został dla tych podmiotów medycznych, które prowadzą rejestrację rozmów w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach tylko Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Spis treści ...

Przygotowane przez nas regulaminy określają nw. kwestie, związane z wprowadzeniem nagrywania rozmów w podmiocie medycznym:

 • Wykaz numerów rejestrujących rozmowy telefoniczne.
 • Wzór klauzuli informacyjnej informującej o nagrywaniu rozmów.
 • Określenie podstawy prawnej do prowadzenia rejestrowania rozmów.
 • Cel stosowania nagrywania.
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie ciągłości procesu.
 • Okres retencji dla zgromadzonych danych.
 • Wzór wniosku dla podmiotu danych, zwracającego się o realizację jego praw.
 • Procedura udostępniania nagrań z rejestratora rozmów.
 • Rejestr udostępnionych nagrań, w formie wykazu.

Dodatkowe dokumenty ...

Oprócz wyżej wymienionych Regulaminów nagrywania rozmów telefonicznych każdy kupujący otrzyma:

 • RCPD / Gotowy wypełniony wpis do prowadzonego Rejestru Czynności Przetwarzania Danych w PWDL.
 • Regulamin Pracy / Pakiet dokumentów zawierających konkretne zapisy, jakie należy wprowadzić do Regulaminu Pracy / Układu Zbiorowego Pracy / Obwieszczenia
 • Informację dla pracowników / zleceniobiorców o wprowadzeniu nagrywania rozmów telefonicznych

Informacje dodatkowe

Gdzie będzie nagrywana rozmowa

Regulamin dla PWDL i NiŚOZ, Regulamin dla NiŚOZ