Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

(RCPD) Obsługa Pacjentów – w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (COVID-19)

Original price was: 149,00 zł.Current price is: 99,00 zł.

Stwórz swój własny RCPD z elementów, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie.

To proste wybierasz odpowiednie rodzaje czynności, które następnie zamieszczasz w swoim RCPD. Są to gotowe przygotowane przez nas opracowania, zawierające szczegółowe dane, jakie powinny znajdować się w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych.

Nazwa czynności:

Obsługa pacjentów – w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Autor: Dominik Spałek
Format pliku: edytowalny
Konsultacja telefoniczna: TAK
Format pliku: Edytowalny MS Excell

Opis

Nowe przepisy prawa COVID-19

 • Dnia 07 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 marca 2020 r., w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.
 • Dnia 07 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.
 • Dnia 19 grudnia 2019 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019r., w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz.U. z 2019r., poz. 2430). [Dalej Rozporządzenie ZP]. Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące przepisy. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r.  (Dz.U. z 2013r., poz. 848 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r., w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartychwtym rejestrze

Nowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia określają:

Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia, o którym mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 • Sposób dokonywania zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane zgłoszenia.
 • Wzory formularzy zgłoszeń.
 • Wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.
 • Obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.
 • Organ, któremu jest przekazywana informacja o skierowaniu do szpitala osób podlegających obowiązkowi hospitalizacji.
 • Obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowi hospitalizacji.
 • Wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Należy zaktualizować Rejestr Czynności Przetwarzania Danych RCPD.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów w tym dot. szczególnej sytuacji spowodowanej COVID-19, warto jest dokonać przeglądu swojego RCPD. Aktualizacja Rejestru Czynności Przetwarzania Danych, pod kątem wprowadzonych zmian to konieczność. Należy uzupełnić zapisy obecnego RCPD o zapisy wynikające z nowych przepisów. Należy zwrócić uwagę na nowe tryby i zakres przetwarzanych danych w celu realizacji obowiązków PWDL. Więcej o tym, kto powinien dokonać aktualizacji RCPD w strukturach ADO w naszym opracowaniu „RCPD dla PWDL aktualizacja„.

OBSŁUGA PACJENTÓW.
– w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi