Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura sanitarna dla salonów fryzjerskich

149,00 

Procedura sanitarna COVID-19 dla salonów fryzjerskich. 

Przygotowanie salonu zgodnie z wytycznymi Inspekcji Sanitarnej to obowiązek, który muszą Państwo wypełnić aby otworzyć drzwi przed klientami.

Kupując zestaw naszych dokumentów otrzymują Państwo:

 1. Informacje dla klientów – plakaty z grafiką – do publikacji na www, w mediach społecznościowych, w newsletterze, itp. dot. zasad rejestracji i postępowania podczas wizyty u fryzjera w czasie pandemii.
 2. Procedury sanitarne w salonie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom w warunkach stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u osoby/klienta.
 5. Kartę pracownika/oświadczenie – w warunkach stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z klauzulą informacyjną RODO
 6. Kartę klienta/oświadczenie – w warunkach stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z klauzulą informacyjną RODO
 7. Wzór pisma do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej o zaopiniowanie projektu procedur sanitarnych w salonie.
 8. Informacje do wywieszenia/wyłożenia w salonie m.in. o sankcjach karnych z tytułu narażenia innych osób na zakażenie chorobą zakaźną, o nr telefonów służb sanitarnych, służby zdrowia.
 9. e-booka z dokładnymi instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi wykorzystania zakupionej dokumentacji oraz informacją o innych obowiązkach właściciela salonu wynikających z decyzji o celu i zakresie przetwarzanych danych osobowych.

Aktualizacja procedur

Jeśli zdecydujesz się na zakup zestawu dokumentów „Procedura sanitarna COVID-19 dla salonów fryzjerskich” informujemy, że przygotowywać będziemy ich aktualizacje – na wypadek zmian wytycznych [przykład przedszkoli i żłóbków pokazuje, ze możemy liczyć się z aktualizacją wytycznych w czasie ich obowiązywania]. Informacje i aktualizacjach dostępne będą na naszej stronie. www.prostetorodo.pl

Autor opracowania:

Patrycja Żarska-Cynk

 

 

 

Brak w magazynie

Opis

Procedura sanitarna dla salonów fryzjerskich.

Procedura sanitarna dla salonów fryzjerskich to dokumentacja, której opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie stanie się faktem. Cała branża „beauty” wisi na włosku ze względu na stan epidemii w kraju. Uruchomienie salonów fryzjerskich to tylko kwestia czasu.

Kolejne fazy odmrażania gospodarki przed nami.

Rada Ministrów w dniu 10 kwietnia 2020 r. uchwaliła rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 658 ze zm.), kolejne zmiany rozporządzenia wprowadzały nowe ograniczenia i zakazy skierowane do obywateli i do przedsiębiorców. Z końcem kwietnia 2020r. Rada Ministrów przeszła w końcu do tzw. „planu otwierania gospodarki”, tym samym następne nowelizacje rozporządzenia pozwoliły na uruchomienie sklepów budowlanych, hoteli, żłobków i przedszkoli oraz handlu w centrach handlowych.

Jak praktyka pokazuje uruchomienie branży wiązać będzie się z zaostrzeniem reżimu sanitarnego z wydaniem wytycznych GIS.

Ponieważ nikt nie odwołał stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, to uruchomienie salonów fryzjerskich wymagać będzie ingerencji państwa a właściwie Głównego Inspektora Sanitarnego. Podobnie jak w innych przypadkach branża „beauty” musi się przygotować na obowiązek zastosowania się do wytycznych i zaleceń inspekcji sanitarnej opracowywanych z właściwym merytorycznie ministerstwem.​

Aktualizacje procedur

Polityka Sanitarna, brzmi bardzo poważnie, ale temat jest poważny, a opracowana przez nas dokumentacja ma właśnie  taki charakter.  Wspólnie z Patrycją Żarską-Cynk, przygotowaliśmy dla Ciebie zastaw dokumentów, które najprawdopodobniej posłużą Ci jako standard w kolejnych miesiącach działalności. Patrycja Żarska- Cynk  na co dzień doradza salonom fryzjerskim, wspiera w sprawach ochrony danych osobowych cechy rzemiosła oraz m.in. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.

Proponujemy Ci profesjonalnie i kompleksowo przygotowany, gotowy do zastosowania pakiet procedur, wzorów dokumentów i plakatów informacyjnych do druku opracowany w oparciu o:

 •  wytyczne opublikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny lub Ministerstwo Rozwoju we współpracy z GIS,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • uwagi merytoryczne właścicieli salonów branży „beauty”.

Projekt dokumentacji, jaką zakupisz obejmuje:

 1. Informacje dla klientów – plakaty z grafiką – do publikacji na www, w mediach społecznościowych, w newsletterze, itp. dot. zasad rejestracji i postępowania podczas wizyty u fryzjera w czasie pandemii.
 2. Procedury:
  • sanitarne w salonie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom w warunkach stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u osoby/klienta.
 3. Kartę pracownika/oświadczenie – w warunkach stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z klauzulą informacyjną RODO
 4. Kartę klienta/oświadczenie – w warunkach stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z klauzulą informacyjną RODO
 5. Wzór pisma do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej o zaopiniowanie projektu procedur sanitarnych w salonie.
 6. Informacje do wywieszenia/wyłożenia w salonie m.in. o sankcjach karnych z tytułu narażenia innych osób na zakażenie chorobą zakaźną, o nr telefonów służb sanitarnych, służby zdrowia.

Dodatkowo otrzymujesz od nas:

 • e-booka z dokładnymi instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi wykorzystania zakupionej dokumentacji oraz informacją o innych obowiązkach właściciela salonu wynikających z decyzji o celu i zakresie przetwarzanych danych osobowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.prostetorodo.pl

Może spodoba się również…