Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura retencji danych w PWDL

399,00 

Procedura retencji danych w PWDL

Procedura retencji danych w PWDL – tabelaryczne zestawienie opisujące konkretne okresy przechowywania dokumentów.  Dokument przyspiesza i ułatwia pracę z uwagi na to, iż został przygotowany w taki sposób, że użytkownik w prosty sposób jest w stanie odszukać daną kategorię dokumentu i następnie określić okres, przez jaki może być on przechowywany.

Procedura gotowa do wykorzystania:

 • Procedura w części wstępnej przedstawia zagadnienie przetwarzania danych od strony formalnoprawnej.
 • W drugiej części mamy opis zasad postępowania, w związku ze stosowaniem prawidłowych praktyk postępowania z dokumentacją. ADO w tej części przypisują określone zadania właścicielom procesów.
 • Trzecia najważniejsza w naszej ocenie część składa się z zestawienia: rodzaj dokumentu / okres retencji / podstawa prawna. To właśnie dzięki tej tabeli retencyjnej użytkownicy będą mogli z łatwością stosować procedurę retencji.

Format: MS Word / edytowalny
Termin realizacji: 7 dni od zaksięgowania wpłąty
Autor: mgr Dominik Spałek
Autor: mgr Magdalena Waszak

Opis

Procedura retencji danych w PWDL

Procedura retencji danych w PWDL. Tworząc naszą procedurę staraliśmy się trzymać podstawowej zasady, iż nie jest to kolejny dokument, który ułożony zostanie w segregatorze i nie będzie służył nikomu. Oczywiście nie da się oderwać opracowania, które ma mieć walor merytoryczny, od przepisów, od tego czego oczekuje od nas ustawodawca. My jednak podzieliliśmy nasza pracę na dwie części. W pierwszej z nich przytoczymy i omówimy, dla dociekliwych, wybrane przepisy, które odnoszą się do zagadnienia retencji danych. W drugiej natomiast części opracowania ułożyliśmy konkretne dokumenty w zestawienie tabelaryczne, określając dla każdego z nich właściwy okres przechowywania.

Wielość obszarów działania PWDL

Problem retencji danych w podmiocie medycznym to nie tylko problem sprowadzający się do tego, jak długo należy przechowywać dokumentację medyczną pacjentów. PWDL są także pracodawcami zatrudniającymi personel, zleceniodawcami, zamawiającymi. realizują zatem szereg innych procesów, które wymagają pozyskiwania danych, tworzenia dokumentacji oraz jej przechowywania.

Nasza procedura zatem dotyczy ...

Dział kadrowy / HR

W naszym zestawieniu przedstawiamy i opisujemy okresy przechowywania wybranych dokumentów, jakie powstają w działach kadr przedsiębiorców.

Dział finansowy

Zestawienie tabelaryczne, jakie zawarliśmy w procedurze retencji danych, opisuje także dokumentację, jaka powstaje w działach finansowo księgowych przedsiębiorców. Również w tym zakresie ADO powinni pamiętać o prawidłowym stosowaniu zasad retencji.

Zamówienia publiczne / przetargi

Praktyka pokazuje, iż prawidłowe stosowanie zasady retencji danych w komórkach zajmujących się zamówieniami publicznymi, po zmianie przepisów, bywa problematyczne. Dlatego też przychodzimy z pomocą także w tym zakresie.

Pion administracyjny / sekretariaty

W realiach funkcjonowania PWDL często piony administracyjne odgrywają istotną rolę w obiegu dokumentów. Z tego względu także i w tym zakresie należało wyodrębnić określone dokumenty i wskazać okresy ich przechowywania.

Dokumentacja medyczna

Kluczowym było dla nas określenie prawidłowe okresów retencji, okresów przechowywania dokumentów, które tworzą dokumentację medyczną pacjentów PWDL.

Rejestracja pacjentów

W procesie rejestracji pacjentów realizowanym tradycyjnie lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość tworzone są różnorakie dokumenty. Z tego względu ujęliśmy w procedurze określone dokumenty oraz wskazaliśmy ich okres przechowywania.

Gabinety zabiegowe

Gabinety zabiegowe co do zasady tworzą dokumentację medyczną, należało jednak zwrócić uwagę na wybrane dokumenty, które mogą powstać w codziennym funkcjonowaniu tych komórek i wskazać ich okresy retencji

Depozyty

Depozyty szpitalne to również obszar, który wymaga prawidłowego stosowania przepisów także tych traktujących o retencji danych.

Co grozi za nieprawidłowe postępowanie ...

Odpowiadamy na pytania ... (kilka wybranych)

Jak długo przetwarza się dokumenty:

 • rekrutacyjne złożone w ramach rekrutacji,
 • rekrutacyjne złożone poza rekrutacją,
 • akta osobowe pracowników,
 • zaświadczenie z wstępnych . kontrolnych i okresowych badań,
 • umów zlecenie,
 • dotyczącą praktyk i staży,
 • odnoszącą się do wolontariuszy,
 • karty ewidencji czasu pracy, harmonogramy pracy,
 • urlopowe pracowników,
 • dotyczące przyznanych nagród i premii,
 • związane z karami porządkowymi
 • wojskowe pracowników,
 • świadectwa pracy,
 • odnoszące się do ukończonych kursów, szkoleń,
 • PPK, ubezpieczeń,
 • dotyczącą płac,
 • windykacyjne,
 • wyciągi bankowe, faktury, księgi,
 • dokumentację przetargową, zamówień publicznych,
 • dotyczącą spraw sądowych z udziałem ADO,
 • dotyczącą funkcjonowania organizacji ADO,
 • protokoły kontroli,
 • rejestry korespondencji,
 • procedury i instrukcje zarządzania jakością,
 • dokumentację dotyczącą ZFŚS,
 • protokoły., wnioski wytyczne, zalecenia BHP,
 • rejestry chorób zawodowych,
 • wnioski o udział w projektach i programach unijnych,
 • dokumentację RODO,
 • dokumentacje medycznę
 • i wiele innych …