Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Promocja!

Procedura pozyskiwania zgód marketingowych

399,00  299,00 

Procedura pozyskiwania zgód marketingowych

Przygotowaliśmy opracowanie poświęcone w całości tematyce pozyskiwania i wykorzystywania danych w celach marketingowych. Dokumentacja zawiera szczegółową procedurę, jaką należy zachować, przy pozyskiwaniu zgód na marketing. Przedstawiamy także wzory gotowych oświadczeń woli dla Klientów, które można wykorzystać do prowadzenia działań marketingowych.

Dokumentacja dla przedsiębiorcy:

 • Omówienie zagadnienia ze wskazaniem przepisów prawa regulujących zagadnienie.
 • Procedura pozyskiwania zgód marketingowych w firmie.
 • Wzór oświadczenia kontrahenta o wyrażeniu zgody marketingowej składanego:

  • za pomocą formularza w postaci papierowej  wraz z Klauzulą Informacyjną RODO oraz treścią  automatycznie wysyłanej odpowiedzi do  podmiotu danych,
  • w trakcie rozmowy telefonicznej,
  • za pośrednictwem WWW wraz Klauzulą Informacyjną RODO.

Opis

Procedura pozyskiwania zgód marketingowych

Procedura pozyskiwania zgód marketingowych – celem procedury jest określenie prawidłowych zasad postępowania w związku z odbieraniem i dokumentowaniem oświadczeń woli Kontrahentów o wyrażeniu przez nich zgody na kontakt w celach marketingu bezpośredniego lub przekazywania im informacji handlowych, z wykorzystaniem połączeń telefonicznych albo odpowiednio korespondencji email.

Jaki jest cel pozyskiwania danych ...

Marketing bezpośredni – przez marketing definiuje się również sztukę zdobywania, utrzymywania, rozwijania klienta poprzez tworzenie, dawanie, komunikowanie mu wartości, które mają dla niego największe znaczenie. Działania te mają także na celu poznanie potrzeb konsumentów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dystrybucji, sprzedaży i reklamy towarów lub usług. Bezpośredniość zaś oznacza skierowanie komunikatu do konkretnej osoby celem uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi).

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Różne podstawy prawne ..

W zależności od projektowanych działań przedsiębiorcy muszą mieć świadomość tego, iż różne przepisy regulują to zagadnienie, określając różne warunki legalizujące. Interesuje cię temat, chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj nasze opracowanie „Zgody marketingowe w firmie„.

W jaki sposób będzie wyrażana zgoda ...

W zależności od przyjętego kształtu procesu różne mogą być warianty i rozwiązania technologiczne służące realizacji celu, jakim jest m.in. pozyskanie zgody marketingowej. W praktyce najpopularniejszymi kanałami, za pośrednictwem których składane są oświadczenia woli o wyrażeniu zgody to :

 • na formularzu w postaci papierowej,
 •  w trakcie rozmowy telefonicznej,
 • za pośrednictwem systemu obsługi Klienta,
 • za pośrednictwem formularzy WWW.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Procedura pozyskiwania zgód marketingowych”