Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura organizacji studniówki zgodnie z wytycznymi

149,00 

Procedura organizacji studniówki zgodnie z wytycznymi GiS MZ MEiN

Uwzględniając aktualne wytyczne sanitarne oraz obowiązujące przepisy prawa przygotowaliśmy procedurę organizacji studniówek w roku szkolnym 2021/2022. Kompletna dokumentacja gotowa do wykorzystania przy organizacji balu studniówkowego.

Aktualizacja procedury

W związku z faktem, iż wytyczne sanitarne mogą i zapewne będą ulegać zmianą, wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej, tak samo jak przepisy prawa, informujemy, iż zakupując naszą procedurę otrzymują także Państwo bezpłatne kolejne jej aktualizacje

Kompletna dokumentacja

Dokumentacja przez nas opracowana uwzględnia treść wytycznych, jak również obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym w obszarze ochrony danych osobowych.

Opis

Procedura organizacji studniówki zgodnie z wytycznymi GiS MZ MEiN

Wytyczne dla organizacji studniówek w szkołach oraz lokalach gastronomicznych w roku szkolnym 2021/2022r. Wytyczne MZ,GIS,MEiN dotyczące organizacji balów studniówkowych opublikowane zostały na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki dnia 21 grudnia 2021r. Szerzej na temat tego zagadnienia pisaliśmy w naszym opracowaniu „Wytyczne do organizacji studniówki„.

Studniówka, jako impreza szkolna ...

Dyskusje na ten temat, kiedy i czy, studniówka jest, czy nie jest imprezą szkolną są burzliwe. Poniżej prezentujemy stanowisko, jakie zaprezentowało Kuratorium Oświaty w Warszawie, datowane na dzień 11 lutego 200r.

Niezbędna dokumentacja ...

Należy przygotować odpowiednio dokumentację opisującą zasady postępowania przed i w trakcie imprezy studniówkowej, z uwzględnieniem nie tylko samych wytycznych sanitarnych, ale także przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Jest to obowiązek organizatora, aby odpowiednio poinformował uczestników o ww. przyjętych do stosowania zasadach.

Przetwarzanie danych ...

Brzmienie i kształt przyjętych zasad przez organizatora skutkuje wdrożeniem nowego procesu przetwarzania danych osobowych uczestników studniówki, co wymaga opracowania stosownej dokumentacji z punktu widzenia RODO.

Aktualizacja dokumentacji bezpłatna ...