Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura bezpieczeństwa przy otwarciu klas 1-3

149,00 

Procedura bezpieczeństwa przy uruchamianiu nauczania w klasach I-III
Regulamin hybrydowego nauczania. Proste to RODO

Uruchomienie nauczania w klasach 1-3, stanie się faktem już niebawem. Należy odpowiednio przygotować się do tego przedsięwzięcia, tak aby stworzyć bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie tylko dla pracowników szkół, ale przede wszystkim dla uczniów.

Kupując zestaw naszych dokumentów otrzymują Państwo:

 • Procedurę bezpieczeństwa wewnętrznego przy otwarciu klas 1-3
  • Organizacja zajęć w szkole podstawowej
  • Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
  • Gastronomia
  • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
  • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
 • Procedurę postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19.
 • Komunikat dla Rodziców / Opiekunów prawnych o ich obowiązkach.
 • Procedura nauczania hybrydowego
 • Rozporządzenia MEN wydane na podstawie art. 30 c PO. – tekst jednolity
 • Rozporządzenie MEN wydane na podstawie art. 30 d PO. – tekst jednolity

Aktualizacja procedur

Mając na uwadze fakt, iż najprawdopodobniej wytyczne i zalecenia będą zmieniane – jak miało to miejsce w przypadku uruchamiania przedszkoli przygotowywać będziemy dodatkowe oferty zawierające aktualizacje procedur. 

Autor opracowania:

Mariusz Stasiak vel Stasek

 

 

Opis

Procedura bezpieczeństwa przy otwarciu klas 1-3. 

Pierwszą próbę uruchomienia placówek oświatowych mamy za sobą.

Procedura bezpieczeństwa przy otwarciu klas 1-3 będzie dokumentem, który podobnie jak przy uruchamianiu przedszkoli odegrał kluczową rolę przy organizacji pracy tych placówek. W pierwszym etapie bowiem podjęto decyzję o uruchomieniu przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz żłobków. Forma ich otwarcia budziła wiele kontrowersji oraz niewiadomych. Zgodnie z wytycznymi GIS dyrektor placówki zobowiązany był do przygotowania procedur, które w pierwszej formule opierały się na kilku luźnych wskazówkach GISu. Jednak po protestach dyrektorów GIS wydał bardziej szczegółowe wytyczne, które pozwalały na przygotowanie takich procedur. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dla przedszkoli / żłobków.

Kolejny etap to uruchomienie klas 1-3

Kolejnym krokiem, którego możemy spodziewać się już 18 maja będzie otwarcie klas 1-3 w szkołach podstawowych. Tutaj niestety wyzwań jest zdecydowanie więcej niż w przypadku przedszkoli, które zajęcia mają prowadzone w jednej Sali i reżim odległości i ilości dzieci w sali jest utrzymać łatwiej (chociaż też nie łatwo).

Jak wskazał Dariusz Piątkowski zostaną wydane stosowne wytyczne GIS podobnie jak to miało miejsce w przypadku przedszkoli.

Nauczyciele i uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale w części wspólnej każdej placówki, tak.

„Jesteśmy w trakcie przygotowania wytycznych, jak będzie wyglądał egzamin maturalny i ósmoklasisty. Wkrótce Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować szczegółową informację na ten temat.”

Procedura bezpieczeństwa przy otwarciu klas 1-3 jest to dokument, który przygotowany zostanie w oparciu o wytyczne oraz przepisy prawa, jakie wdrożone zostaną w życie w związku z uruchomieniem nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej.

Dodatkowo przygotowany zostanie Regulamin nauczania hybrydowego, należy spodziewać się bowiem, iż taka forma nauczania stanie się faktem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.edu.prostetorodo.pl

Może spodoba się również…