Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Prawa autorskie w pracy nauczyciela

199,00 

Prawa autorskie w pracy nauczyciela

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie w formie nagrania VIDEO poświęcone tematyce ochrony praw autorskich w pracy nauczyciela. Zagadnienie nie należy do łatwych, z tego względu zdecydowaliśmy się na jego szczegółowe opracowanie. Szkolenie trwa 45 min. Mają Państwo możliwość jego odtworzenia w całości, bądź powracania do niego w dowolnym dla siebie czasie.W ramach szkolenia podajemy wiele szczegółów oraz praktycznych informacji, w jaki sposób korzystać z utworów innych autorów, z utworów swoich uczniów, aby nie naruszyć prawa, aby było to legalne.

Problematyka, jaka poruszona zostanie na szkoleniu:

 • Jak przygotować zajęcia, apel, przedstawienie z wykorzystaniem utworów innych autorów?
 • Jakie są zasady publikowania w internecie np. na YouTube,  na forach tematycznych, na FB
 • Jak zgodnie z prawem i legalnie korzystać z prac przygotowanych przez uczniów w ramach konkursów zajęć?
 • Czym w rzeczywistości jest dozwolony użytek edukacyjny w pracy nauczyciela?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby można było powiedzieć, że wykorzystanie utworu nastąpiło w celach dydaktycznych?
 • Na czym polega w praktyce „prawo cytatu”?
 • Na jakich zasadach nieodpłatnie można korzystać z utworów na imprezach szkolnych?
 • Kiedy należy, a kiedy nie trzeba zakupić licencji do utworu?
 • Co z kserowaniem materiałów, czy prac naukowych?
 • Zasady wykorzystania fragmentów filmów, czy muzyki na zajęciach lekcyjnych?
 • Jak należy podejść do problemu oprawy muzycznej apelu, występów czy zawodów sportowych?
 • Co zrobić, kiedy szkoła chce się promować i publikować występy szkolne w sieci?
 • Czy, i na jakich zasadach dopuszczalne jest korzystanie z utworów innych przez nauczyciela podnoszącego swoje kwalifikacje?
 • i inne.

Przykłady, aby utrwalić merytoryczne informacje:

Aby zwiększyć praktyczny wymiar naszego szkolenia, zdecydowaliśmy o tym, że oprócz informacji merytorycznych na szkoleniu przedstawimy Państwu szereg konkretnych, z życia zaczerpniętych przykładów poprawnych, jak i niezgodny z prawem praktyk, z którymi spotkaliśmy się w ramach naszej pracy.

Faktura VAT:

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, iż wystawiamy Faktury VAT z uwzględnieniem opcji inny nabywca i inny odbiorca. Faktura VAT z 7 dniowym terminem płatności generowana jest automatycznie w sytuacji wybrania opcji „Przelew tradycyjny” w koszyku. Faktura dostarczana jest w postaci elektronicznej wraz z email zaraz po zakończeniu zakupów.

Forma szkolenia: Nagranie VIDEO
Materiały szkoleniowe: Prezentacja ze szkolenia
Czas trwania: 45 min
Możliwość wielokrotnego odtwarzania: Tak
Autor: Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Prawa autorskie w pracy nauczyciela