Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Oferta specjalna – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

Original price was: 998,00 zł.Current price is: 748,00 zł.

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.

Informujemy, iż szkolenie 08 maja 2020r.,  odbędą się warsztaty szkoleniowe w formie interaktywnej ON-LINE.

Szkolenie podnoszące kompetencje oraz praktyczne umiejętności dyrekcji, pracowników administracji oraz osób zajmujących się ochroną danych osobowych w jednostkach oświatowych w interpretowaniu zagadnień wynikających z RODO i przepisów sektorowych. Tematyka ochrony danych, w tym danych osobowych, w realiach placówek oświatowych, wciąż budzi wiele kontrowersji. Przeprowadzona przez nas analiza potrzeb szkoleniowych pozwoliła na przygotowanie materiału szkoleniowego wycelowanego dokładnie najbardziej problematyczną tematykę. Szkolenie ma wyeliminować braki w umiejętnościach radzenia sobie ze stosowaniem w praktyce przepisów RODO.

Warsztaty szkoleniowe ochrona danych osobowych w realiach placówek oświatowych tylko prawdziwe problemy, realne zagadnienia oraz propozycje konkretnych i gotowych do zastosowania rozwiązań. Wszystko to realizowane przy aktywnym udziale uczestników, którym gwarantujemy dyskusję w ramach paneli roboczych.

Korzyści, jakie niesie za sobą udział w warsztatach szkoleniowych:

 • Znajomość najnowszych zmian w prawie i orzecznictwie.
 • Analizowanie wskazanych sytuacji w ramach studium przypadku pozwalające każdemu uczestnikowi dokładnie zrozumieć cały omawiany proces.
 • Praktyczna wiedza omawiana na prawdziwych przykładach przez praktyków z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Jakie materiały otrzyma każdy uczestnik warsztatów:

 • Konspekt ze szkolenia. Materiał z prezentacji.
 • Wzór porozumienia z CUW – regulacja współpracy z CUW to bardzo delikatna kwestia, szczególnie gdy tą obsługę świadczy organ prowadzący, wzór porozumienia jest tak przygotowany, aby pogodzić obie strony. Dokument pozwalający na usystematyzowanie współpracy z CUW.
 • Materiały szkoleniowe na Radę Pedagogiczną “Bezpieczeństwo IT w pracy nauczyciela” Autorski program szkolenia, w którym w ciągu 2h uświadamia się kadrze pedagogicznej z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w pracy i życiu prywatnym.
 • Wzorcowe klauzule informacyjne. Kilka wybranych przykładów realizacji obowiązku informacyjnego oraz przygotowany wybrany przez uczestników szkolenia w trakcie szkolenia .
 • Materiały szkoleniowe na Radę Pedagogiczną. Materiały pomocnicze do przygotowania szkolenia wprowadzającego dla pracowników, czyli to co każdy nowy pracownik o RODO wiedzieć musi.
 • Kod rabatowy 75% na zakup aplikacji do automatycznego szyfrowania email RODO Sender.
 • Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19.
 • Wytyczne GIS z dnia 20 kwietnika 2020r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin szkolenia: 08 maja 2020r.
Miejsce szkolenia: WEBINAR – dostęp zdalny
Czas trwania szkolenia: 8h
Materiały dydaktyczne: Tak

Oferta specjalna dla dwóch osób: TAK

Prowadzący warsztaty szkoleniowe: Mariusz Stasiak vel Stasek

Zmiana programu szkolenia:

Z uwagi na zgłoszone zapotrzebowanie informujemy iż dodatkowo w programie szkolenia pojawią się nw. zagadnienia.

 • Jakie procedury należy wprowadzić w placówce oświatowej w czasie COVID-19.
 • Rola IOD w czasie COVID-19.
 • Jakie narzędzia są bezpieczne w zdalnej nauce, a czego unikać.
 • Jak badać czy aplikacja jest bezpieczna technicznie / prawnie.
 • Bezpieczeństwo sanitarne, bezpieczeństwo fizyczne co to ma wspólnego z bezpieczeństwem danych.

Brak w magazynie

Opis

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych to warsztaty szkoleniowe poświęcone ochronie danych osobowych w realiach placówek oświatowych. Tylko prawdziwe problemy. Realne zagadnienia oraz propozycje konkretnych i gotowych do zastosowania rozwiązań. Wszystko to realizowane przy aktywnym udziale uczestników, którym gwarantujemy dyskusję w ramach paneli roboczych.

 • Rekrutacja do placówki oświatowej zgodnie z zasadami z Art 5 RODO.

Zagadnienie, które w realiach placówek oświatowych wymaga uwagi, ze względu na swoją złożoność. Konieczność określenia prawidłowych procedur rekrutacyjnych, w tym ustalenia zakresu danych, jakie będą pozyskiwanych od kandydatów, to tematy wymagające analizy i jednoznacznej interpretacji. Rekrutacja do placówki oświatowej to ściśle regulowana prawnie procedura, w której nie ma miejsca na przetwarzanie danych nadmiarowych. Na szkoleniu odpowiemy m.in. na pytania jak poświadczać spełnianie warunków ustawowych, jak dokumentować dane, jakich informacji wolno żądać od rodziców, na jakim etapie zbierane winny być dane i wiele innych.

 • Relacja Szkoła – lekarz dentysta/pielęgniarka wg. Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Dnia 12 września 2019r. weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestie związane z opieką zdrowotną nad uczniami. Niestety wciąż zaobserwować można szereg nieprawidłowych praktyk administratorów danych osobowych. Najczęściej powodem tego jest nieznajomość nowych regulacji. Udostępnienie, ujawnienie, powierzenie, współpraca, wzajemne oskarżania o brak przestrzegania przepisów to zagadnienia, które wraz z nową ustawą zaczęły pojawiać się w szkołach. Na bazie studium przypadków omówimy każde z nich.

 • Realizacja obowiązku informacyjnego w szkole.

Realizacja obowiązku informacyjnego, w taki sposób, aby administrator posiadał możliwość rozliczenia się z niego jest zagadnieniem, które wymaga analizy i przygotowania narzędzi do zastosowania ustalonych reguł. Również kwestie związane ze zwolnieniami, czyli z sytuacjami, kiedy nie ma obowiązku realizowania obowiązku informacyjnego są tematem, który wymaga dodatkowych wyjaśnień. Rodzice, prawni opiekunowie, dzieci, dziadkowie, ciocie, wujkowie i inne osoby bliższe lub dalsze dziecku, ich wszystkich dane osobowe są przetwarzane w szkole, czemu? Po co? Jak długo? Na jakiej podstawie? Na te i inne pytania musimy znać odpowiedź, aby udzielić ją osobą, których dane dotyczą.

 • Odbiór dziecka z placówki przez osoby upoważnione.

Zagadnienie, które z praktycznego punktu widzenia wymaga, opracowania odpowiednich procedur i wdrożenia prawidłowego trybu postępowania. Pobyt dziecka na świetlicy wymaga przetwarzania danych osobowych, jaki? To pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Czy potrzebna jest zgoda babci na przetwarzanie danych osobowych? Czy babcia może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym?

 • Relacja szkoła a jednostką zapewniająca wspólną obsługę finansową.

Płaszczyzna tematyczna, która budzi wiele kontrowersji. Prawidłowe określenie relacji z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych, jest bardzo istotne dla poprawności działań realizowanych przez administratora danych osobowych.

Temat o tyle ciężki co jego właściwe zrozumienie jest niezbędne, aby relacja ta była prawidłowa, w szczególności gdy jednostką obsługującą jest organ prowadzący.

 • ZFŚS i Fundusz Zdrowotny Nauczycieli.

Problematyka prawidłowego procesu udzielania upoważnień, zbierania i przechowywania danych. Kwestie praktyczne związane z przeglądem posiadanych przez administratora danych, jak również to komu są one udostępnianie, wszystko to wymaga szczegółowego omówienia i wyjaśnienia rozbieżnych interpretacji.  Jakie zmiany wprowadził nam 2019 rok w ZFŚS? Kto co może, a co nie? Jakie dane zbierać, jak dostosować regulamin ZFŚS? W końcu czyim zadaniem jest FZN?

 • Przetwarzanie danych osobowych podczas konkursów, zawodów, innych wydarzeń.

Nieodzownym elementem procesu edukacji jest organizacja imprez towarzyszących. Ich przygotowanie wymaga nie tylko zaaranżowania logistycznego. Administrator danych osobowych powinien mieć świadomość obowiązków, jakie go obciążają w związku z planem realizacji np. festynu, konkursu, zawodów sportowych itd.

Jak jest wydarzenie to nie zabraknie również jego promocji i relacji z jego wystąpienia, a więc i na szkoleniu nie zapomnimy omówić kwestii wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku dzieci, rodziców i osób trzecich w ramach organizowanych wydarzeń.

Czytaj więcej na temat naszego szkolenia, to już jego druga edycja tutaj >>>
Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz 59 ze zm.)