Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Obowiązek informacyjny względem osób upoważnionych do dokumentacji medycznej

39,00 

Opracowanie merytoryczne zawierające odpowiedź wraz z merytorycznym uzasadnieniem, na pytanie o to: Czy należy realizować obowiązek informacyjny względem osób upoważnionych do dokumentacji medycznej, których dane pozyskane zostały nie od nich bezpośrednio, przez PWDL.

Opracowanie w sposób precyzyjny wskazuje przepisy, w oparciu o które zostało przygotowane, omawia je i podsumowuje stanowiskiem końcowym autora. W opracowaniu zwrócono uwagę także na to, iż PWDL pozyskuje także dane innych kategorii osób, niż wskazane w pytaniu.

 

Opis

Realizować, czy nie realizować obowiązku informacyjengo względem osób upoważnionych do dokumentacji medycznej – to nie jest trudne pytanie, ale wciąż budzi emocje.

Obowiązek informacyjny względem osób upoważnionych do dokumentacji medycznej. Nieustannie pojawiają się głosy, podnoszące temat zasadności realizacji obowiązku informacyjnego względem osób upoważnianych do dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Niniejsze opracowanie służyć ma usystematyzowaniu zagadnienia oraz udzieleniu jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. Zwrócić jednak należy uwagę, iż pytanie powinno zostać uzupełnione, albowiem odnosić się ono powinno także do innej kategorii przypadków, aniżeli tylko i wyłącznie udostępnianie dokumentacji medycznej. Jeśli będą Państwo zainteresowani tematyką upoważniania odsyłamy do naszego opracowania czytaj więcej >>>